Bảo đảm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ được giao để
sách nhiễu, vụ lợi cá nhân trong thực thi công vụ. (Ảnh: luatvietnam.vn)

Tại Công văn số 3628/UBND-NC ngày 12/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình rõ ràng, minh bạch và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, bảo đảm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, vụ lợi cá nhân trong thực thi công vụ.

Các cơ quan, đơn vị phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.

Người đứng đầu các Sở, ban, ngành và địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong các lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Xây dựng kế hoạch và thực hiện luân chuyển công tác đối với những trường hợp có dư luận phản ánh về các hành vi sách nhiễu, tiêu cực; đồng thời bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; tích cực tham gia vào việc phòng ngừa, ngăn chặn; phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực nảy sinh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Được biết, 6 tháng đầu năm 2019, các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ban hành 180 văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức 13 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện kiểm tra 92 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch; chuyển đổi vị trí công tác 126 cán bộ, công chức;… Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, qua Ban Thanh tra nhân dân và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với số tiền 898,9 triệu đồng; đã tiến hành 28 cuộc thanh tra tra kinh tế - xã hội tại 33 đơn vị, phát hiện 17 đơn vị có sai phạm với số tiền 8 tỷ 564 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 7 tỷ 753 triệu đồng, kiến nghị khác 811,4 triệu đồng, đã thu hồi 1 tỷ 266 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 05 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ với 5 đối tượng./.

Phương Nghi