Quang cảnh Đại hội.

Ngày 18/6, tại Bến Tre đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Đại hội còn có các đồngg chí: Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành tỉnh Bến Tre và 290 đại biểu ưu tú, đại diện của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận trong tỉnh Bến Tre đã có bước tiến bộ rõ nét, hầu hết các nhiệm vụ cơ bản và những chỉ tiêu chủ yếu được hoàn thành, từ đó góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện của địa phương. Cụ thể, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân được cải thiện rõ rệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức họp mặt người Hoa tiêu biểu và tổ chức họp mặt đại biểu các dân tộc trên địa bàn tỉnh hàng năm. Vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc khó khăn về nhà ở và điều kiện sinh kế nâng cao đời sống.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động luôn được Mặt trận các cấp đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, từ đó thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; công tác chăm lo cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương được quan tâm… Đến nay, toàn tỉnh có 753/986 ấp, khu phố, 53/164 xã, phường, thị trấn và thành phố Bến Tre cơ bản không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; gia đình chính sách khó khăn, các hộ neo đơn, các thành phần yếu thế trong xã hội thường xuyên được giúp đỡ.

Công tác giám sát và phản biện xã hội từng bước đi vào nền nếp. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp đã tổ chức giám sát 1.102 cuộc, sau giám sát có thông báo kết quả đến từng đơn vị và theo dõi kết quả sau giám sát; đồng thời tổ chức được 14 hội nghị phản biện với 14 nội dung, qua phản biện đã góp phần cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, đề án, kế hoạch được phù hợp, khả thi. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đề ra tiêu chí duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả các công cụ hiện có trong thực hiện công tác tuyên truyền; hàng năm, mỗi cơ sở xây dựng ít nhất 01 mô hình tuyên truyền phát huy hiệu quả; đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu không còn hộ có thành viên là đồng bào dân tộc gặp khó khăn về nhà ở; hàng năm 100% ấp, khu phố tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó nhằm phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre trong nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đạt được đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành hòa thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, lao động, việc làm, đời sống nhân dân, giảm nghèo… Đây là những nhân tố quan trọng, tạo diện mạo mới cho tỉnh Bến Tre từ thành thị đến nông thôn, tạo nên dáng đứng Bến Tre như ngày hôm nay.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bến Tre lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đại hội cần đánh giá sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; góp ý vào Báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban MTTTQ tỉnh và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2014 – 2019. Từ đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới và lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, thật sự tiêu biểu, xứng đáng để hiệp thương, giới thiệu tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu đại biểu tham dự Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân; nêu rõ những kết quả đạt được, các mô hình hay cũng như những hạn chế; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội cần xác định rõ các nội dung cụ thể, làm sao dễ nhớ, dễ làm dễ kiểm tra, dễ thực hiện, đồng thời có một số điểm nhấn, khâu đột phá của cả nhiệm kỳ trên cơ sở nhận diện những khó khăn, thách thức của tỉnh cũng như của hệ thống Mặt trận các cấp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị việc lựa chọn nhân sự phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận. “Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức và gương mẫu trong hành động; có trách nhiệm cao với công việc, không đùn đẩy, né tránh. Mỗi cán bộ phải phát huy tinh thần đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong cơ quan Mặt trận các cấp. Cán bộ là nhân tố quyết định kết quả, hiệu quả công tác Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Tâm đắc với phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” mà tỉnh đang thực hiện, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Mặt trận các cấp tỉnh Bến Tre tiếp tục vận dụng sáng tạo và hiệu quả hơn nữa phương châm này. Bên cạnh đó Mặt trận các cấp cần tiếp tục xác định nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Mặt trận các cấp trong tỉnh là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ...

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, thực hiện đầy đủ Luật MTTQ Việt Nam và các quy định, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động đạt được kết quả, hiệu quả ngày càng cao, đáp ứng được kỳ vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Sau ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 95 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre gồm 9 đồng chí./.

Tin, ảnh: Hương Diệp