Đoàn thanh niên quận Kiến An (Hải Phòng) đã tổ chức cho các em học sinh tham quan,
tìm hiểu về truyền thống của Sư đoàn Phòng không B63 anh hùng. Ảnh: http://thanhdoanhaiphong.gov.vn

Bộ Tư lệnh Phòng không Hải Phòng thành lập trên cơ sở Trung đoàn bộ Trung đoàn Phòng không 240 được tăng cường và được thành lập ngày 19/5/1965. Do yêu cầu nhiệm vụ quản lí và bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo phía đông bắc Tổ quốc; Bộ Tư lệnh Phòng không Hải phòng còn được gọi là Bộ Tư lệnh Phòng không Hải Phòng Đường 5. Ngày 16 tháng 3 năm 1967, Bộ tư lệnh Phòng không Hải phòng Đường 5 được đổi tên là Sư đoàn Phòng không B63 trực thuộc Quân chủng PK-KQ.

Trải qua 54 năm Sư đoàn Phòng không B 63 đã lập nhiều chiến công oanh liệt, bắn rơi 381 máy bay Mỹ gồm 12 kiểu loại, trong đó có 12 máy bay chiến lược B-52, 1F-111, 82 máy bay rơi tại chỗ, Sư đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ngày 20/10/1976, Sư đoàn B63 vinh dự đ­ược Đảng, Nhà n­ước ta tuyên dư­ơng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND. Đoàn đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang với 36 chữ vàng : “Anh dũng chiến đấu, bám chốt kiên cường, chiến thắng vẻ vang; khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ; đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể; xây dựng vững mạnh, trưởng thành nhanh chóng ”. 

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, những năm qua, Đoàn phòng không B63 từng bước phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển đảo phía đông bắc của Tổ quốc; góp phần cùng quân và dân trên địa bàn Quân khu 3 giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày nay, nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới, hội nhập và hợp tác quốc tế trong bối cảnh thế giới và khu vực đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng, ...tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực”[1]. Bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các lực l­ượng vũ trang nhân dân, trong đó Quân chủng PK-KQ nói chung, Sư đoàn Phòng không B63 nói riêng giữ vai trò quan trọng, nòng cốt trong quản l‎ý và bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng trời, vùng biển đảo phía đông bắc của Tổ quốc.

Trước tình hình đó, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển đảo của nước ta đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nói chung phải ra sức phấn đấu, phát huy những bài học kinh nghiệm truyền thống đánh thắng trận đầu của quân, dân miền Bắc và trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn B63 đã quán triệt sâu sắc, tập trung mọi nỗ lực, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn B63 luôn xác định, phải th­ường xuyên quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, mệnh lệnh của trên và đặt chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau:

- Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, có số lượng phù hợp và có lực lượng dự bị mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền bầu trời, vùng biển đảo của Tổ quốc. Xây dựng Sư đoàn B63 theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chương trình hành động của Quân uỷ Trung ương, BQP và của Đảng ủy, BTL Quân chủng PK-KQ về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó, chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về chiến tranh hiện đại, về âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch, thấy rõ ưu điểm và những hạn chế của vũ khí công nghệ cao trong tiến công hoả lực đường không, đường biển của địch. Từ đó đề cao cảnh giác, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào cách đánh và nghệ thuật tác chiến phòng không của quân và dân ta,... Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện tiêu cực, giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong từng đơn vị.

Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình hoạt động của các thế lực thù địch trên không, trên biển đảo, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; kịp thời có phương án tăng cường sức mạnh chiến đấu cho các hướng trọng điểm và trong các thời gian cao điểm, bảo đảm cho các lực lượng PK-KQ có khả năng chiến đấu cao; khả năng cơ động và khả năng phối hợp tác chiến có hiệu quả với các lực lượng vũ trang khác; sẵn sàng chi viện cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tác chiến của Bộ đội PK-KQ trong quản lí‎, bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển đảo là một dạng đặc biệt của “tác chiến phòng không”, trong không gian rộng (cả trên đất liền và trên biển, đảo...); đối tượng tác chiến sử dụng phổ biến vũ khí công nghệ cao, chủ động tiến công ta bằng nhiều thủ đoạn kỹ thuật, chiến thuật hiện đại. Vì vậy, bên cạnh việc rèn luyện ý chí, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bộ đội phòng không Sư đoàn phải không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật đánh địch bằng vũ khí, trang bị hiện có và vũ khí, trang bị hiện đại. Trong huấn luyện, thực hiện tốt các phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện sát với tình huống, đối tượng tác chiến, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, tổ chức, biên chế, khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật và cách đánh của Bộ đội PK-KQ.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII  và Nghị của Đảng bộ Quân chủng PK-KQ; tiếp tục tham mưu cho Quân Chủng và Bộ Quốc phòng về những vấn đề bảo vệ chủ quyền vùng trời trên biển, đảo, không để xảy ra những tranh chấp, xung đột trên không, trên các vùng biển, đảo xa bờ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, và lực lượng vũ trang địa phương ven biển vùng Duyên Hải để góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời và vùng biển đảo của Tổ quốc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị này, Đảng uỷ - Chỉ huy Đoàn Phòng không B63 rất mong được sự quan tâm của BTL Quân chủng, của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng vũ trang và sự giúp đỡ hiệu quả của các cấp để Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của nhân dân./.[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, H. 2016. tr, 71.

Đại tá Phạm Hồng Điệp, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn PK B63 Quân chủng PK-KQ