Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị.
(Ảnh: Thành Chung)

Trong hai ngày 9 và 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá việc thực hiện các nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ.

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với ngành, cơ quan, đơn vị theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 3 nội dung trọng tâm gồm: hoàn thiện quy chế; cải cách hành chính; đổi mới nâng cao chất lượng hội nghị, cuộc họp để làm khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Ban hành Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, thời gian làm việc, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các cấp ủy đã chỉ đạo nghiêm túc việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, xây dựng các quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình giải quyết công việc của cấp ủy. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan; rà soát, sửa đổi một số quy định trong công tác tổ chức cán bộ. Việc thực hiện những quy định này góp phần khắc phục các hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ đã được Bộ Chính trị gợi ý kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được tăng cường. Qua kiểm tra 57 tổ chức đảng cấp dưới và 227 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận 46 tổ chức đảng và 200 đảng viên có vi phạm; đã thi hành luật 6 tổ chức đảng và 104 đảng viên…

Báo cáo về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, qua kiểm tra cho thấy người đứng đầu các đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc quán triệt nghị quyết tới cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân. Từ đó làm chuyển biến một bước lề lối sinh hoạt, tác phong làm việc, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đơn vị.

Công tác dân vận chính quyền đã có chuyển biến nhất định. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc hơn. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công vụ của cán bộ, công chức từng bước được cải thiện theo hướng gần dân, sát dân, vì nhân dân hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân được thực hiện theo đúng quy định. Những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân tiếp tục được quan tâm giải quyết kịp thời.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/10. (Ảnh: Thành Chung)

Quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy hiệu quả. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc và đã mang lại những kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Tại Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo; xem xét kết quả một số cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương yêu cầu từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là các nghị quyết về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương từ nay đến hết nhiệm kỳ có một công trình, dự án mới được triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến thực sự. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đề ra mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá; xác định cải cách hành chính là điểm cốt lõi; thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý./.

Hiền Hòa