• Xây dựng Đảng  

Đội tuyển TP Hồ Chí Minh thắng lớn trong Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần thứ III
20/05/2019
(ĐCSVN) - Trong lần thứ III tổ chức, ở cả bảng cá nhân và đội tuyển Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2019 đều thuộc về các thí sinh đến từ thành phố mang tên Bác.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
19:49 16/05/2019
(ĐCSVN) - Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
19:07 16/05/2019
(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 16/5/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
TP Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5
18:10 16/05/2019
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, ngày 16/5, TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019 cho các đảng viên.
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
11:37 16/05/2019
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần tầm nhìn dài hạn và có lộ trình
23:23 15/05/2019
(ĐCSVN) - Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn và có lộ trình, giải quyết việc làm, thất nghiệp; không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động.
Phát huy sức sáng tạo, xây dựng đội ngũ tri thức ngày càng lớn mạnh
22:05 15/05/2019
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã gợi mở những vấn đề cần tập trung đổi mới, để Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thực sự đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, phát huy sức sáng tạo, xây dựng đội ngũ tri thức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Đề xuất ban hành Nghị quyết mới cho vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
21:56 15/05/2019
(ĐCSVN) – Để các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện bứt phá, phát triển trong những giai đoạn tiếp theo, các tỉnh đều thống nhất đề xuất Bộ Chính trị nghiên cứu sớm ban hành một Nghị quyết mới.
Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng
21:42 15/05/2019
(ĐCSVN) – Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp, xử lý dứt điểm tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế kéo dài; qua đó, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án này.
Quan tâm, chỉ đạo sâu sát Đại hội đảng bộ các cấp
19:04 15/05/2019
Phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phải quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn Đại hội đảng bộ các cấp từ nội dung cho đến công tác nhân sự của Đại hội; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền...