• Xây dựng Đảng  

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch
14/11/2018
(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch.
Phát huy ưu điểm, xây dựng Đảng bộ Ninh Bình trong sạch, vững mạnh
16:41 03/11/2018
Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Ninh Bình đã phát huy vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể quần chúng và nhân dân đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.
Phú Yên học tập, quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII
16:14 03/11/2018
(ĐCSVN) - Mục tiêu của việc học tập nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cơ quan, đơn vị...
Lựa chọn nội dung người dân quan tâm để giám sát, phản biện
10:37 03/11/2018
(ĐCSVN) – Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW, Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội khẳng định, hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy, chính quyền xem xét các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý. Đặc biệ,t đây chính là đòn bẩy của hoạt động giám sát, phản biện tại cơ sở.
Trà Vinh bổ nhiệm nhiều cán bộ thiếu tiêu chuẩn
10:27 03/11/2018
(ĐCSVN) – Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiểm tra 635 hồ sơ về trình độ theo tiêu chuẩn ngạch của công chức giữ chức danh lãnh đạo quản lý, qua đó phát hiện còn 73 công chức lãnh đạo quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn.
Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng tại Đài Tiếng nói Việt Nam
23:59 02/11/2018
(ĐCSVN) - Kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 ở Đài Tiếng nói Việt Nam được thể hiện khá rõ nét. Cơ cấu tổ chức và bộ máy Đài Tiếng nói Việt Nam được tinh gọn, hiệu quả hơn; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện bài bản, khách quan, minh bạch và trách nhiệm...
Hà Nội trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho trên 5.000 đảng viên
17:47 02/11/2018
(ĐCSVN) – Kỷ niệm 101 năm ngày Cách Mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2018), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 5.039 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố.
Sửa đổi, bổ sung tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác thanh niên
17:11 02/11/2018
(ĐCSVN) - Từ thực tiễn hơn 10 năm thi hành Luật Thanh niên cho thấy, một số quy định của Luật đã bộc lộ những bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên; phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển thanh niên, công tác thanh niên và sự phát triển của đất nước hiện nay.
Chia sẻ kết quả áp dụng công cụ tham vấn nông dân và vận động chính sách
23:34 01/11/2018
(ĐCSVN) - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực, chủ động trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các đoàn giám sát lấy các ý kiến phản biện xã hội để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…
Chung khảo hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018”
23:25 01/11/2018
(ĐCSVN) - Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018” nhằm xây dựng đời sống văn hoá tinh thần và khích lệ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô hăng say lao động, sản xuất.