• Xây dựng Đảng  

Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2018
17/03/2018
(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Theo đó, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ
20:53 08/03/2018
(ĐCSVN) - Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ nữ; ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ nữ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như thực hiện bình đẳng giới.
Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
15:58 08/03/2018
(ĐCSVN) - Thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2017”, công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu
15:34 07/03/2018
(ĐCSVN) – Học tập tác phong, phong cách của Bác, mỗi người phải tự nhận thức, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công việc, với nhiệm vụ được giao và với nhân dân.
Tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương đảm nhận thực hiện 1.561 công trình thanh niên
08:56 07/03/2018
(ĐCSVN) – Năm 2018 các cơ sở Đoàn trực thuộc Khối đã đăng ký thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội với tổng giá trị gần 33,3 tỷ đồng; đảm nhận thực hiện 1.561 công trình thanh niên, 2.854 đề tài, sáng kiến, sáng tạo.
Vinh danh hai nhà khoa học nữ đoạt Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017
19:12 06/03/2018
(ĐCSVN) - Ngày 6/3 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 và giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với nữ sinh.
Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu năm 2018
17:13 06/03/2018
(ĐCSVN) - Ngày 6/3, tại Thành ủy Hà Nội, các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, các đảng ủy Khối trực thuộc Thành ủy đã tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2018.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác nội chính
16:58 06/03/2018
(ĐCSVN) - Cơ quan Nội chính có vị trí, vai trò quan trọng, là cơ quan thực thi quyền lực, thực thi pháp luật, do vậy mỗi cán bộ, công chức của Ban Nội chính và các cơ quan trong khối phải tự nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó phải tăng cường đào tạo, trau dồi, bồi dưỡng về chuyên môn, đạo đức cách mạng để tạo thành một hệ thống vững mạnh…
Ban Dân vận Trung ương quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị
16:12 06/03/2018
(ĐCSVN) – Để các văn bản của Đảng được triển khai hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống, cấp ủy, Ban Dân vận với vai trò là cơ quan tham mưu, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt nghiên cứu các văn bản của Đảng nhằm thay đổi tư duy của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.