Nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện bình quân đạt 9,78%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 21,13%/năm; giá trị kinh tế đạt bình quân 124 triệu đồng/năm/ha canh tác. Thu hút đầu tư có sự đột phá, đến nay toàn huyện có 433 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (năm 2015 có 208 doanh nghiệp); tổng nguồn vốn 7.907 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.634 tỷ đồng, thu hút trên 15 nghìn lao động.

Ðời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn dưới 1,25%. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra…

Phát biểu chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định biểu dương những kết quả, thành tích mà Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nghĩa Hưng đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trước mắt Nghĩa Hưng cần xây dựng Ðảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ðề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

leftcenterrightdel

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng lần thứ XXV - Ảnh: Báo Nam Định 

Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển kinh tế vùng ven biển theo quy hoạch đã được phê duyệt; hoàn thành xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Ðông để thu hút các nhà đầu tư, phấn đấu trở thành trung tâm dệt, may có công nghệ hiện đại của toàn quốc, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. Triển khai việc thực hiện và quản lý chặt Quy hoạch chung đô thị Rạng Ðông và Quy hoạch phân khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Ðông để thu hút các nhà đầu tư theo hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó chuyên sâu về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng...

Huyện cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các dự án quan trọng như: đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Ðịnh; tỉnh lộ 488C; kênh nối sông Ðáy với sông Ninh Cơ... sớm thi công và đưa vào khai thác, sử dụng; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng quy hoạch phân khu 2 bên tuyến đường trục phát triển và 2 bên tuyến đường bộ ven biển. Ðẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên những nhà đầu tư lớn, có công nghệ hiện đại, tạo ra giá trị gia tăng cao và nguồn thu ngân sách.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu là một trong các huyện đi đầu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, có nhiều xã, nhiều mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng thêm nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; phát triển các sản phẩm OCOP có lợi thế cạnh tranh. Tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản mặn, lợ và khai thác hải sản gắn với chế biến.

Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, nếp sống văn minh; nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng xây dựng con người; củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tuyến cơ sở. Chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Ðảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để xảy ra những điểm nóng về an ninh, trật tự, khiếu kiện đông người.

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu 38 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX gồm 23 đại biểu chính thức. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Sái Hồng Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa mới.

Thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội trong đó xác định, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo bước đột phá phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ; khai thác toàn diện tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển; tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.

Xuân Phương