Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, trong 559 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hôi nhiê%3ḅm kỳ 2020-2025, thì có 18 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy tại đại hội, trong ban chấp hành khóa mới đúng với nhân sự dự kiến và có tỷ lệ giới thiệu đạt trên 90%. Tỷ lệ phiếu bầu bí thư (kể cả bầu trực tiếp tại đại hội) hầu hết đạt trên 95%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã chọn Đảng bô%3ḅ Công an tỉnh và Đảng bô%3ḅ TX.Phú Mỹ tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiêm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh. 2 đảng bộ này đã hoàn thành đại hội vào ngày 29/5 và 5/6. Kết quả bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đúng với dự kiến nhân sự được phê duyệt. Đồng chí được giới thiệu chức danh bí thư có số phiếu tín nhiệm, số phiếu bầu tập trung cao.

Các ủy viên khóa trước tái cử đều trúng cử. Đa số các đồng chí chủ chốt trúng cử với số phiếu cao (từ 94,7% đến 100%). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 2 hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo văn kiên đại hôi của 13 đảng bô%3ḅ trực thuôc, đó là: TX.Phú Mỹ, TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo, Công an tỉnh, Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đảng bô%3ḅ Quân sự sẽ cho ý kiến trong thời gian tới. Ngoài ra, đã và đang phê duyệt đề án nhân sự của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

leftcenterrightdel

Đạ hội Đảng bộ Tỉnh Đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025

(Ảnh: Tỉnh Đoàn BR-VT)

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7 đến 7/8, 12 đảng bộ còn lại trực thuộc Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành đại hội.

Ông Lưu Tài Đoàn cho biết thêm, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2020. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hôi Đảng bô%3ḅ tỉnh lần thứ VII, nhiêm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chăt chẽ, bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bô%3ḅ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/TBCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Dự thảo Văn kiên Đại hôi XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiên Đại hôi Đảng bô%3ḅ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ VII đã chuyển đến các tổ chức đảng, được đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu để tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân theo quy định. Qua tổng hợp sơ bô%3ḅ có 559 tổ chức cơ sở đảng và 2 đảng bô%3ḅ cấp trên cơ sở đã tổ chức góp ý, với 2.999 lượt ý kiến.

Báo Bà Rịa- Vũng Tàu, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã mở các chuyên trang, chuyên mục lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiên Đại hôi XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiên Đại hôi Đảng bô%3ḅ tỉnh lần thứ VII. Qua đó, hầu hết người dân đều đồng tình cao với các dự thảo văn kiên, thể hiên sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối và đường hướng phát triển của đất nước, của Đảng bô%3ḅ tỉnh trong nhiêm kỳ tới./..

K.V