leftcenterrightdel

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, tính đến đầu tháng 6/2020, toàn tỉnh có 642/646 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành hoàn thành đại hội, đạt 99,38%. Hầu hết các các đảng bộ cơ sở bầu đủ số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ủy Ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư đúng với dự kiến nhân sự.

Với tổng số cấp ủy viên được bầu là trên 2.300 đồng chí, trong đó cấp ủy viên lần đầu tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ trên 25%; cấp ủy viên là nữ đạt trên 22%, cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 9%. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lại sẽ tiến hành và hoàn thành đại hội vào ngày 7/6 tới. Đối với đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/6 và đại hội đảng bộ tỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2020.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được đối với đại hội đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, tỉnh có đến 32 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Những nơi thí điểm bầu bí thư, cấp ủy tại đại hội đạt tỷ lệ phiếu rất cao, trên 90%. 

Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng trong việc phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW trên nhiều mặt; cụ thể hóa Chỉ thị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương thành các kế hoạch cụ thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hướng dẫn của các ban đảng của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tích cực cho đại hội cấp trên cơ sở, chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm, với tiến độ khá chặt chẽ theo chỉ đạo của Trung ương; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc cũng lưu ý, tỉnh Sóc Trăng cần đặc biệt quan tâm đối với công tác nhân sự, đặc biệt coi trọng chất lượng, đảm bảo tính toàn diện, kế thừa, đổi mới và phát triển; cần thực hiện đúng quy trình, đúng quy định; chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã đến thăm, tặng quà và chúc sức khỏe gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Tư và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Ngọc Kiềng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tại các điểm thăm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn, các gia đình tiếp tục đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

 


Tin, ảnh: Thanh Nam