Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo lão thành...

Đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương, ghi nhận những thành tích của báo chí cả nước năm 2015 (Ảnh: Hiền Hòa)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương và đánh giá cao những thành tựu đạt được trong năm qua của báo chí cả nước; chúc các nhà báo lão thành cùng những người làm báo cả nước năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, sáng tạo, đạt nhiều thành công mới; chúc nền báo chí Việt Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Ngay sau Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2015, báo chí đã bắt đầu tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng cũng như nhiều sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2015.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết: Năm 2015, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt bậc, đạt được những kết quả to lớn, toàn diện về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong thành công chung đó, những người làm báo cách mạng nước ta đã có những đóng góp tích cực, quan trọng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, công tác thông tin, tuyên truyền của báo chí đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân – nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với quá trình triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước năm qua, nhất là thành công của Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương kết quả công tác trong năm 2015 vừa qua của các cơ quan báo chí trong cả nước.


Đồng chí Võ Văn Thưởng định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. (Ảnh: Hiền Hòa)

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Thời gian đang hết sức khẩn trương đặt ra nhiệm vụ cho công tác tuyên giáo nói chung, công tác báo chí nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền... Đây cũng là điều kiện, cơ hội để những người làm báo nắm bắt, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của mình.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, bám sát thực tiễn. Trước mắt, cần tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống -  nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta năm 2016 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII, thực hiện thật tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng- an ninh và đối ngoại năm 2016.

Tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn đội ngũ người làm báo cả nước đã góp phần quan trọng để công tác điều hành của Chính phủ ngày càng hiệu quả, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng… có tiến bộ nhiều mặt, rõ nét hơn.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hoạt động báo chí năm 2015 được ghi nhận là đáp ứng những yêu cầu đặt ra, trong đó nổi bật nhất là công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện trọng đại của đất nước, phản ánh tình cảm, niềm tin với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước. Năm 2015, các cơ quan báo chí đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương thức chuyển tải thông tin, nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ người làm báo. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.


Quang cảnh Hội nghị giao ban. (Ảnh: Hiền Hòa)

Những ngày trước và trong Tết Bính Thân vừa qua, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhất là các đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử đã dành phần lớn thời gian, công sức, tâm huyết tổ chức tin, bài, chương trình thông tin, tuyên truyền kịp thời, sinh động không khí đón Tết vui Xuân của quân và nhân dân ta khắp mọi miền Tổ quốc, của đồng bào ta ở nước ngoài; phản ảnh không khí Tết, các giá trị Tết cổ truyền của dân tộc gắn với các nội dung, các chủ đề về mùa xuân đất nước, về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng.

Báo chí chú trọng phản ánh, nêu gương tinh thần lao động hăng say đầu năm của cán bộ, công nhân, lao động trên các công trường trọng điểm; tinh thần huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ đất nước của quân và dân ta nơi biên cương, hải đảo; biểu dương, cổ vũ những việc làm tốt vì cộng đồng và xã hội; tình cảm hướng về quê hương, nguồn cội của những người con đất Việt xa quê; chuyển tải thông điệp của nước Việt Nam, sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", luôn yêu chuộng hòa bình và nỗ lực gìn giữ hòa bình..../.

Hiền Hòa