Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. (Ảnh: TA)

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Phan Chu Đức cho biết, năm 2017, cán bộ công chức và ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng như nghiên cứu tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện một số đề án, chuyên đề, quy chế, quy định mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Đồng thời tham mưu quyết định tiếp nhận, chuyển giao 10 tổ chức cơ sở Đảng ngoài Đảng bộ thành phố về trực thuộc các quận, huyện ủy; hướng dẫn chuyển giao tiếp nhận 38 tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ thành phố; tham mưu, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; điều động, luân chuyển 42 đồng chí, bổ sung cấp uỷ 53 đồng chí…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân. (Ảnh:TA)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 của Hà Nội vẫn còn một số hạn chế như việc theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở có lúc còn chưa sâu sát; việc báo cáo, phản ánh tình hình khó khăn, vướng mắc ở cơ sở của một số đơn vị còn chậm, chưa chính xác; việc hướng dẫn cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc có lúc chưa được rõ ràng, hiệu quả. Tính chủ động nghiên cứu, giải quyết công việc của một số đơn vị, một số cán bộ, công chức có việc còn chưa cao...

Tham luận của các đại biểu tại Hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công tác Đảng và đề xuất các giải pháp để làm tốt hơn công tác này trong năm 2018. Các đại biểu nhấn mạnh đến các giải pháp như đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, doanh nghiệp; từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu; phát huy vai trò các đoàn thể xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém…

Thực hiện chặt chẽ các quy chế, quy trình… về công tác tổ chức, cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành tổ chức xây dựng Đảng vào những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2017, trong đó nổi bật là đã tham mưu cho Thành ủy triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy; tổ chức triển khai nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhiều kết quả tích cực, được các đoàn của Trung ương đánh giá cao; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, kiểm soát chặt chẽ công việc; hướng mạnh hoạt động về cơ sở; chú trọng nắm chắc tình hình, kịp thời trả lời, giải đáp những thắc mắc khi làm việc với cơ sở…

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, ngay từ đầu năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã chủ động, tích cực triển khai hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn, đảm bảo về chất lượng và tiến độ, trong đó, không ít nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ, đòi hỏi tính chuyên sâu, có tác động đến tổ chức và con người; có nhiều nội dung bước đầu triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh:TA)

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng từ thành phố đến cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy (khoá XVI) về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố; giải quyết cơ bản 118 vụ việc còn tồn tại, ngoài ra còn 200 vụ việc các quận, huyện tự xác định để khắc phục.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng thủ đô tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị để đưa việc sắp xếp các tổ chức vào hoạt động một cách có hiệu lực, hiệu quả;  chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Đồng thời tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Công tác tổ chức xây dựng Đảng phải gắn liền với công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật đảng. “Ngoài việc thường xuyên đánh giá năng lực cán bộ, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thấy rõ hơn hiệu quả, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng thực sự kiên định, gương mẫu, giỏi nghiệp vụ theo hướng mỗi cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng ở mỗi vị trí công tác cần phải có tư duy đổi mới thì mới đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong thực thi nhiệm vụ” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017; UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017; nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017…/. 

Trung Anh