Theo đó, GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm; TS Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng Bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.


 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn và TS Nguyễn Viết Lộc đều là những người dày dặn kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều công việc và vị trí lãnh đạo, am hiểu về ngành và lĩnh vực phụ trách. Vì vậy, Bộ trưởng tin tưởng, với trọng trách mới, GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn và TS Nguyễn Viết Lộc sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường, tâm huyết để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao.


 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho TS Nguyễn Viết Lộc.

Theo Bộ trưởng, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ và giáo dục dân tộc thời gian tới đây sẽ rất nặng nề, trước mắt đối với Vụ Tổ chức Cán bộ là công tác quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp bộ máy nhân sự của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, công tác đổi mới quản trị nhân sự để đạt được hiệu quả cao nhất trong sử dụng con người; đối với Vụ Giáo dục Dân tộc là triển khai các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo trong Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết của Quốc hội… Để hoàn thành được những nhiệm vụ này đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Giáo dục Dân tộc cần đoàn kết thống nhất và nỗ lực hơn nữa, trong đó trách nhiệm dẫn dắt và tập hợp đoàn kết tập thể thuộc về các tân Vụ trưởng.

Phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, cảm ơn sự ủng hộ của cán bộ công chức các đơn vị, hai tân Vụ trưởng khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác để cùng tập thể hai đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Mỹ Anh