Chiều 27/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: BT)

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Trường cho biết, trong năm 2019, Ngành NN&PTNT gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp và bùng phát ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường; thị trường nhiều mặt hàng nông sản không ổn định, có xu hướng giảm giá mạnh,... Trong bối cảnh đó, Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phát huy thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ; bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ. Trong đó, chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Việc triển khai Nghị quyết đã góp phần giúp cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế ngành tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng hiệu quả hơn. Đồng thời, thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Bộ đã kịp thời tháo gỡ những cản trở, vướng mắc, nên hầu hết nông sản được tiêu thụ kịp thời, giá ở mức có lợi cho nông dân. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 41,3 tỷ USD, tăng 3,2% so với năm 2018.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng đối tượng đạt hiệu quả trong việc quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng; phương thức triển khai học tập được đổi mới, sáng tạo phù hợp với đặc thù của mỗi tổ chức đảng.

Đồng thời, triển khai đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, trong năm 2019, Đảng ủy Bộ đã tổ chức được 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho gần 700 đồng chí là cấp ủy các cấp trực thuộc. Cử 6 đồng chí thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ học lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2019. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 157 quần chúng ưu tú, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 128 đảng viên dự bị.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối bứt phá về đích để hoàn thành Chiến lược 10 năm 2011 - 2020, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, tạo đà thuận lợi cho Kế hoạch 5 năm 2021- 2025, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Văn Trường cho biết, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trên, toàn ngành hướng tới: “Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, tiến độ.  Phấn đấu 100%  đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ được quán triệt và phổ biến, thực hiện các Nghị quyết của Đảng và của cấp ủy các cấp; 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: BT)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được của Đảng bộ Bộ NN&PTNT trong năm qua, trong đó công tác xây dựng Đảng đã đi vào nền nếp, bài bản, chuyên nghiệp; Đảng ủy Bộ đã xây dựng được chương trình công tác, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương gắn với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của Bộ,…

Trong năm 2020, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ, cán bộ, đảng viên Bộ NN&PTNT tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương biện pháp với các cấp ủy đảng, các địa phương để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và chiến lược phát triển chủ nghĩa xã hội giai đoạn 2021-2030 cho phù hợp với tình hình phát triển đất nước hiện nay. Qua đó nhằm thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới các mô hình tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi, tập trung triển khai các giải pháp để đạt được tốc độ tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới… như kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Trong công tác xây dựng đảng, cần bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, đề nghị Đảng ủy Bộ NN&PTNT tập trung thực hiện toàn diện các công tác xây dựng đảng, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, xây dựng các cơ quan, đơn vị, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Quyết liệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và chủ đề công tác năm 2020 mà Bộ đã đề ra. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Làm tốt công tác nhân sự và đảm bảo đúng tiến độ đại hội các cấp,.../.

BT