Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh:LN)

Chiều 28/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì họp Ban Chủ nhiệm đánh giá sơ bộ kết quả, sản phẩm một số đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Dự phiên họp có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng , Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch HĐND thành phốNguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy  Đào Đức Toàn.

Tham dự có các chuyên gia, nhà khoa học: Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương...

Báo cáo kết quả, sản phẩm thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, trong 8 đề tài thuộc Chương trình, đến nay 4 đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở, được đánh giá cao và đề nghị thông qua.

Bốn đề tài còn lại do Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm. Đến nay, các đơn vị chủ trì thực hiện đã hoàn thành công tác nghiên cứu, hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, đủ điều kiện trình Ban chủ nhiệm Chương trình xem xét, đánh giá sơ bộ trước khi tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.

Sau khi nghe chủ nhiệm 4 đề tài báo cáo sơ bộ kết quả, nêu một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề còn nhiều phương án, các thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình đánh giá cao chất lượng nội dung, hình thức từng đề tài, đồng thời khẳng định cả 4 đề tài đều đủ điều kiện để nghiệm thu cấp cơ sở.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU đánh giá cao ý kiến của các thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình, biểu dương chủ nhiệm các đề tài đã cố gắng hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng trong một thời gian ngắn.

Đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp để hoàn thiện lại báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; rà soát nội dung, phối hợp với các đề tài khác để bảo đảm nhất quán về số liệu và thông tin. Trong quá trình đó, chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia nghiên cứu cần tiếp tục tư duy để bổ sung những quan điểm, đánh giá, nhất là các giải pháp, khâu đột phá mới thúc đẩy Thủ đô phát triển mạnh trong giai đoạn mới…

Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sắp tới, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, chủ nhiệm các đề tài phải xây dựng ngay các báo cáo tóm tắt trên cơ sở chắt lọc từ báo cáo tổng hợp. Ngoài ra, các cơ quan liên quan phải tiến hành tổng kết từng đề tài gắn với tổng kết 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVI để cung cấp tài liệu cho việc soạn thảo văn kiện; hoàn thành Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét…/.

Linh Nhi