Hình ảnh tại buổi làm việc. (Ảnh: Đ.Phước)

Ngày 28/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng cho biết, thời gian qua, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tỉnh Tuyên Quang quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, quản lý sử dụng tài sản công. Việc cắt giảm 30% thời gian thủ tục hành chính, 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh Tuyên Quang ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận 1 cửa đã giúp minh bạch hóa công tác hành chính, góp phần phòng ngừa tham nhũng hiệu quả. Ngoài ra, những giải pháp như: Công khai minh bạch tài sản, thu nhập của đối tượng thuộc diện phải kê khai, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến phòng, chống tham nhũng... đã phát huy hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng.

Ngành chức năng của Tuyên Quang cũng đã tiến hành 93 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi trên 7 tỷ đồng, trong số 188 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết được 173 vụ, đạt trên 92%. Kết quả tích cực từ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phát huy vai trò người đứng đầu các cấp trong phòng, chống tham nhũng. Ý thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tỉnh về phòng, chống tham nhũng đã được nâng lên, do đó việc kiềm chế tham nhũng được thực hiện có hiệu quả. Hoạt động kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố các vụ việc tham nhũng về kinh tế được thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, có tác dụng sâu sắc trong phòng ngừa, phòng chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, Tỉnh ủy Tuyên Quang giao cơ quan chức năng tiếp tục rà soát các vụ việc tham nhũng về kinh tế để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cần coi công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên; có nghị quyết chuyên đề về công tác này, giao trách nhiệm cho từng cơ quan để có giải pháp hiệu quả hơn. Thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng; có cơ chế bảo vệ những người dám đấu tranh chống tham nhũng./.

Phước Hòa