Chiều 12/8, tại thành phố Cần Thơ, Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có cuộc họp về công tác soạn thảo văn kiện Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Quỳnh Lam

Để đáp ứng mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng thành phố Cần Thơ thông minh, phát triển kinh tế phải gắn với tác động của biến đổi khí hậu,… Thành phố cần xác định đúng khâu đột phá và mô hình tăng trưởng trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp. Do đó, trong định hướng phát triển thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ tới cần tính đến các bước đột phá táo bạo hơn, phải đi tắt đón đầu để đưa thành phố nhanh chóng trở thành trung tâm động lực của vùng.

Theo đó, bố cục Báo cáo chính trị có hai phần chính: Phần thứ nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020: thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội; thành tựu về quốc phòng - an ninh và nội chính; những thành tựu về xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; kết quả thực hiện ba khâu đột phá; đánh giá chung. Phần thứ hai là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển TP Cần Thơ, giai đoạn 2020-2025: dự báo tình hình; mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu; các khâu đột phá; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm…

Tại cuộc họp, các trưởng nhóm biên tập Văn kiện của Tiểu ban Văn kiện đã thảo luận, cơ bản thống nhất với Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị, các thành viên của Tổ biên tập căn cứ theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc được phân công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, nội dung văn kiện.

Đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị các trưởng nhóm của Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, tập hợp các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị, cuối tháng 8 hoàn thành bản sơ thảo Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến; giữa tháng 9 hoàn chỉnh Dự thảo để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ngành, đơn vị, địa phương…

Trong quá trình xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, cần mang tính dự báo, đột phá, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu sát hợp với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Bí thư Thành ủy lưu ý.

Đồng chí Trần Quốc Trung cho biết, sau cuộc họp, Thường trực Thành ủy Cần Thơ sẽ quyết định thành lập 3 nhóm phụ trách trên từng lĩnh vực, gồm: nhóm kinh tế - xã hội; nhóm về xây dựng Đảng và nhóm về quốc phòng, an ninh, nội chính.

Theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, đầu tháng 9/2019 sẽ hoàn thành bản sơ thảo của văn kiện; giữa tháng 9 sẽ lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương và đến cuối tháng 12/2019 sẽ hoàn chỉnh văn kiện đại hội./.

H. Trang (t/h)