Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Diễn ra trong hai ngày 12-13/01, các đại biểu sẽ cho ý kiến vào tờ trình tổng hợp ý kiến của Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam góp ý vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Thời gian qua, thường trực Đoàn Chủ tịch, tiểu ban chuẩn bị văn kiện và các ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tập trung rà soát toàn bộ những nội dung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch thông qua trong đó, xác định những nội dung theo chương trình làm việc toàn khóa, những nội dung bổ sung, thêm mới, điều chỉnh; tổ chức hội thảo tại 3 miền…

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, đến nay hầu hết Ủy viên Ban Chấp hành đều đồng tình cao với sự đổi mới căn bản và toàn diện cả về bố cục, nội dung và hình thức thể hiện, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như các nguyên nhân trên từng lĩnh vực hoạt động, từng mặt công tác, từ đó đề ra những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, có tính đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh: Minh Châu

Hội nghị cũng dành thời gian cho ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); về phương án nhân sự Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023; việc lựa chọn bài hát chính thức của tổ chức Công đoàn Việt Nam; báo cáo thực hiện chương trình phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018 và trong năm 2017; tờ trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác cán bộ Công đoàn trong tình hình mới”; tờ trình về Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cấp Công đoàn....

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2013-2018; 3 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam./.

Minh Châu