Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực; Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng chủ trì hội nghị.

 

Các đồng chí chủ trì hội nghị - Ảnh: HM

6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Khối đã cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, bộ, ngành trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát 6 tổ chức đảng trực thuộc; các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát 589 tổ chức đảng và 2.771 đảng viên. Đây là con số thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật trong đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định, có hiệu quả. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã được quan tâm và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã rà soát các quy định, quy chế, quy trình của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương làm căn cứ để triển khai, thực hiện đồng bộ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ Khối.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn yếu, chưa chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, khi xảy ra một số vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm, báo chí phản ánh mới tiến hành kiểm tra. Thực hiện giám sát chuyên đề còn ít, công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát nên chưa tác dụng phòng ngừa khuyết điểm vi phạm. Nội dung các cuộc giám sát còn dài trải, chưa toàn diện, chưa chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra trực thuộc còn hạn chế; nội dung kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra còn chồng chéo, trùng lặp; chưa chú trọng kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ chủ chốt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HM

Nhấn mạnh tới nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng đề nghị các cấp ủy chủ động nắm tình hình và đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập trung giải quyết, xử lý đơn tố cáo, nắm tình hình để giải quyết theo quy định. Từ nay tới cuối năm, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đảng viên, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, các đơn vị còn nhiều hạn chế, khuyết điểm; thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát chuyên đề của cấp ủy, chi bộ.

Đồng chí Sơn Minh Thắng lưu ý các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, cần tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hoàng Mẫn