Quang cảnh Đại hội.

Các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Kiên Giang… cùng 266 đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Kiên Giang đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường, mở rộng và phát huy, tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện. Thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tốt trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa lớn trong địa bàn tỉnh. Mặt trận các cấp đã chủ trì xây dựng 423 mô hình (tăng 191 mô hình so với nhiệm kỳ trước)... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,78% năm 2015 xuống còn 4,14% năm 2018, nhiều khu dân cư đã không còn hộ nghèo, đời sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện; trên địa bàn tỉnh có 1 huyện được công nhận nông thôn mới và 51/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16,4 tiêu chí/xã…

Với chủ đề “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Đồng thuận- Phát triển” nhằm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, đồng thuận xã hội; xây dựng quê hương Kiên Giang giàu đẹp, văn minh”, Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể như: 100% khu dân cư triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 100% ấp, khu phố đăng ký thực hiện phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá”; 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt yêu cầu, trong đó có từ 95% trở lên tổ chức cả phần lễ và hội; 80% tổ chức Mặt trận xã, phường, thị trấn, khu dân cư được đánh giá hoạt động khá trở lên (trong đó có 60% đạt xuất sắc)…

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.


Khẳng định Mặt trận các cấp đã kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng phấn đấu và trưởng thành về nhiều mặt, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, vai trò, vị trí của MTTQ tỉnh ngày càng được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội, mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường. Để tiếp tục phát hy trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, các cấp ủy đảng cần làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên, đồng thời chính quyền các cấp tích cực phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới…

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, có được kết quả trong nhiệm kỳ qua là nhờ vào sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp tỉnh Kiên Giang trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; công tác chăm lo đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn được quan tâm; việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ các cấp trong tỉnh hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khi thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Mặt trận như: việc nắm bắt các vấn đề bức xúc của nhân dân để phản ánh cho Đảng, chính quyền có nơi, có lúc chưa kịp thời; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc tham gia các ý kiến tại các kỳ họp trong nhiệm kỳ qua còn ít; có vị vắng mặt nhiều lần ở các kỳ hội nghị trong nhiệm kỳ; chưa phát huy sức mạnh của Hội đồng Tư vấn Mặt trận; cán bộ chủ chốt biến động nhiều, cán bộ chuyên trách Mặt trận còn né tránh, ngại va chạm, chưa sát dân làm ảnh hưởng chung đến hoạt động của Mặt trận. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền chưa đi vào chiều sâu, nhất là cấp cơ sở…

Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X đạt kết quả và hiệu quả thiết thực, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban MTTQ các cấp cần xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề ra hệ thống giải pháp cụ thể nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân” và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng Chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động đóng góp và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” với mục tiêu phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm một cách bền vững.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Mặt trận các cấp cần vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội theo đúng tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tăng cường vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Đồng thời, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phối hợp với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, không vượt biên trái phép, không đánh bắt hải sản trong các vùng biển thuộc chủ quyền của các nước láng giềng, đặc biệt cần tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa bình với nhân dân địa phương nước bạn…

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Kiên Giang tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc của tỉnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phù hợp cơ cấu. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên cần chủ động phối hợp, tăng cường thống nhất hiệp thương, tránh hiện tượng chồng chéo hoặc không rõ nội dung triển khai các chương trình hành động mà Đại hội đề ra…

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 82 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc toàn tỉnh; Đại hội hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Vệ tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại biểu tham dự Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX./.

Tin, ảnh: Hương Diệp