Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đó là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổng kết 15 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng ngày 11/1.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,5%/năm, gấp 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, đô thị phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại văn minh; MTTQ các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy Đảng và thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tích cực đóng góp sức người, sức của, chủ động tổ chức các phong trào thi đua chung tay thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động.

Đến nay, toàn thành phố có 92 xã (đạt 66,2%) cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có 89 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 43,3 triệu đồng/người/năm (tăng 6,4 triệu đồng so với năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,41%. 100% khu dân cư đăng ký thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động.

Sau 15 năm tổ chức “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc”, đến nay “Ngày hội” đã trở thành phong trào chung ở các địa phương; là dịp để cán bộ, nhân dân các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng trong triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra những hạn chế không chỉ riêng của thành phố Hải Phòng mà ở một số địa phương trong cả nước, như: Cơ chế chỉ đạo, phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua ở các cấp chưa thật toàn diện, chặt chẽ, cụ thể, thường xuyên; việc xác định nhiệm vụ trọng tâm còn dàn trải; công tác thi đua khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức; việc bình bầu các danh hiệu thi đua ở cơ sở và khu dân cư nhiều nơi còn hình thức…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ thành phố tiếp tục nghiên cứu, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nghị quyết liên tịch 88 ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động và những nội dung cụ thể của Đề án số 04, ngày 28/12/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng hoan nghênh thành phố đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, đây là hoạt động của Mặt trận hưởng ứng phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động và mong thành phố tiếp tục triển khai sao cho thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm hơn nữa để công tác Mặt trận của thành phố có nhiều khởi sắc mới góp cùng với sự phát triển của MTTQ cả nước; đồng thời đề nghị MTTQ các cấp của thành phố cần chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa, khắc phục những bất cập để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh, qua đánh giá của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và qua báo cáo của MTTQ thành phố, các chủ trương lớn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều đã được Đảng bộ, chính quyền và MTTQ thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, là yếu tố có ý nghĩa động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đồng chí tin tưởng, phát huy những thành tích đạt được sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 15 năm “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc”, MTTQ thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức thực hiện tốt đợt phát động thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, phát huy động lực to lớn từ khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019...

Nhân dịp này, 22 tập thể, 20 hộ gia đình, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 14 tập thể, 7 cá nhân có thành tích nhân dịp tổng kết 15 năm tổ chức Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” giữa UBND thành phố và Ủy ban MTTQ thành phố với 5 nội dung phối hợp và 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện./.

 

 

 

Tin, ảnh: Hương Diệp