Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.
 (Ảnh: TA)

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đất nước đang bước vào vận hội mới nhưng cũng đối mặt với nhiều thời cơ thách thức to lớn. MTTQ Việt Nam các cấp nguyện suốt đời noi gương Bác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, góp phần cùng Đảng, Nhà nước phát huy tinh thần, sức mạnh sáng tạo của nhân dân đưa đất nước ngày càng phát triển.

 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện cùng
 cán bộ, công nhân viên Khu di tích. (Ảnh: TA).

Sau khi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, vào ngày 2/2/1969, Bác Hồ đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; ngày 3/2/1969 nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Báo Nhân dân đã đăng bài báo quan trọng này của Người. Qua hơn 40 năm, tác phẩm vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự và giá trị sâu sắc về đạo đức cách mạng, thể hiện tâm tư và tư tưởng của Người. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Khu du tích sẽ tổ chức Hội thảo khoa học để giới thiệu, phổ biến góp phần làm sâu sắc hơn tư tưởng, giá trị, nội dung tác phẩm này của Người.

Trân trọng cảm ơn cán bộ, công nhân viên Khu di tích đã có đóng góp rất quan trọng trong việc giữ gìn và phổ biến giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn cán bộ, công nhân viên Khu di tích tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, phát huy đóng góp của mình để giúp thế hệ trẻ, bạn bè thế giới hiểu thêm lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, hiểu thêm được công lao của Bác với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Trung Anh