Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 08/1, tại trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng". Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Quản Minh Cường tới dự.

Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định, Tọa đàm Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn viên chức Việt Nam tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của giai cấp công nhân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó, đề xuất những giải pháp khả thi để Công đoàn viên chức Việt Nam nói riêng, Công đoàn Việt Nam nói chung thực hiện tốt hơn việc xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng trước yêu cầu của tình hình mới.

leftcenterrightdel

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khai mạc Tọa đàm

Đề cập đến thực tế thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật và việc chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho rằng, cần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, nâng cao cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; đấu tranh phòng chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng và tiêu cực trong Đảng. 

Dẫn kết quả khảo sát gần đây của Viện Công nhân và Công đoàn có tới 91,4% công nhân lao động được hỏi mong muốn được vào Đảng, PGS.TS Vũ Quang Thọ, nguyên Viện trưởng nhấn mạnh, đại đa số công nhân lao động vẫn có động cơ phấn đấu để được vào Đảng, đứng trong đội ngũ trung kiên của Đảng dù biết những yêu cầu về phẩm chất, tư cách của người đảng viên là cao, đảng viên phải gương mẫu, phải biết đấu tranh cho lẽ phải, cho tiến bộ, văn minh.

 
leftcenterrightdel

Đại biểu dự Tọa đàm

Xác định Công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, PGS.TS Phạm Đức Kiên, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân chỉ có thể thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản. Vì vậy, nhiệm vụ giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng không tách rời với yêu cầu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ở góc độ này, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thông qua việc các cấp công đoàn tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chủ động tập hợp ý kiến đoàn viên, tham gia các hoạt động đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đặc biệt, Công đoàn tham gia xây dựng Đảng được thể hiện rõ nét ở công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, tăng số lượng đảng viên trưởng thành từ giai cấp công nhân.

Chỉnh đốn Đảng phải chủ động, tích cực phòng ngừa là chính

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Quản Minh Cường cho rằng, muốn xây dựng Đảng phải hiểu được nguyên lý cơ bản của Đảng mà việc lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin chính là biểu hiện của suy thoái mà Đảng đã chỉ rõ. "Cán bộ, viên chức Công đoàn viên chức Việt Nam đều được học hành bài bản nhưng không phải ai cũng hiểu những vấn đề lý luận, hiểu bảo vệ Đảng phải là bảo vệ Cương lĩnh, bảo vệ đảng viên, chống lại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phát triển đảng viên phải có chất lượng, có bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm chứ không phải tập trung phát triển số lượng", đồng chí Quản Minh Cường nói.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề xuất, Công đoàn phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài chuyện từ học tập, nâng cao chủ nghĩa Mác - Lênin, nêu gương, tránh bệnh vô cảm trong cán bộ, nâng cao hàm lượng tri thức với người lao động, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Muốn chỉnh đốn Đảng phải chủ động, tích cực phòng ngừa là chính, quan tâm đến tình hình chính trị hiện nay, tránh tình trạng đương chức nói khác, nghỉ hưu nói khác bởi đây đều là đoàn viên của Công đoàn viên chức Việt Nam.

leftcenterrightdel

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Quản Minh Cường nêu ý kiến tại Tọa đàm 

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương) nêu quan điểm, việc nâng cao khả năng tự đề kháng cho đoàn viên công đoàn trước những quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vừa mang tính cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn nào trọng điểm như: xuyên tạc, phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng ta - chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi nhọ nhân sự cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng...

Thực tiễn đó cho thấy, việc nâng cao khả năng tự đề kháng cho công đoàn viên trước những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay cần được lãnh đạo, cấp ủy đảng đặc biệt chú trọng, trong đó có vai trò của tổ chức công đoàn mà khả năng tự đề kháng trước những thông tin sai trái, quan điểm thù địch cần được công đoàn viên thể hiện thông qua hoạt động thực tiễn trải nghiệm môi trường xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện về mọi mặt, có đủ bản lĩnh chính trị trong công tác tham mưu, giúp việc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khả năng tự đề kháng của công đoàn viên phải do chính bản thân họ tự phấn đấu rèn luyện, tôi luyện trong công việc và cuộc sống trước những âm mưu vô cùng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực phản động - TS Nguyễn Văn Minh cho hay./.

Minh Châu