Ngày 12/7 đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn cùng 234 đại biểu đại diện cho toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các vị chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, cán bộ Mặt trận và 1.421 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư của tỉnh Bắc Kạn.

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Ma Từ Đông Điền cho biết, thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Từ đó, tích cực, chủ động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.


Quanh cảnh Đại hội.

Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 180 ngàn m2 đất, đóng góp trên 10 tỷ đồng và trên 230 nghìn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; duy trì và phát huy 113 khu dân cư “3 không”; 50 tổ tự quản môi trường; 142 khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông; hơn 1.300 mô hình khu dân cư bảo vệ an ninh Tổ quốc; hơn 7.000 tổ hoà giải với hơn 1.400 hoà giải viên là cán bộ Mặt trận, hoà giải hơn 4.000 cuộc, hoà giải thành công 3.442 cuộc. Mặc dù là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng MTTQ tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo được gần 13 tỷ đồng; xây mới gần 700 nhà đại đoàn kết; Quỹ cứu trợ được hơn 7 tỷ đồng;... Đến nay toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn và được công nhận xã nông thôn mới, chiếm 13,6%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 2,5%/năm, trong đó các huyện nghèo 30a giảm 3 - 3,5%. 

Từ năm 2014 đến nay, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát được 3.853 cuộc đối với các công trình công cộng có sự đóng góp của nhân dân, các công trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135... Qua giám sát đã kịp thời kiến nghị gần 100 vụ việc đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiến hành hòa giải được 4.398 vụ việc. MTTQ các cấp cũng đã phối hợp tổ chức hơn 3.700 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp với hàng ngàn lượt cử tri tham dự với 3.492 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực, góp phần phát huy dân chủ, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Khẳng định những đóng góp của MTTQ tỉnh Bắc Kạn trong chặng đường 5 năm qua, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn Nguyễn Văn Du cho rằng, trong điều kiện một tỉnh còn nhiều khó khăn, hơn lúc nào hết, Ủy ban MTTQ các cấp cần tiếp tục động viên nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, động viên nhân dân ra sức khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền phấn đấu xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

Trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại biểu tham dự cùng quyết tâm khắc phục khó khăn, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động và đưa ra giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng ít nhất 20 mô hình tự quản và mô hình phát triển kinh tế ở khu dân cư phấn đấu đạt trên 85% “Gia đình văn hóa”; trên 70% “Khu dân cư văn hóa”; vận động xây dựng ít nhất 30 ngôi nhà cho hộ nghèo; hàng năm tổ chức ít nhất 2 chương trình giám sát, phản biện 15 dự thảo văn bản; hàng năm có 100% Ủy ban MTTQ cấp huyện, trên 80% Ủy ban MTTQ cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ;…

Đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn trong nhiệm kỳ qua, tuy nhiên, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức mà tỉnh Bắc Kạn đang trải qua như quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, một số tiềm năng chưa được khai thác có hiệu quả, việc kêu gọi các dự án đầu tư còn thấp nhất là thủ tục hành chính triển khai dự án còn khó khăn; kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt như kỳ vọng, một số hộ nghèo chưa có sự cố gắng để thoát nghèo; tình hình phạm tội hình sự còn diễn biến phức tạp; một số vụ việc khiếu kiện chưa được quan tâm, giải quyết dứt điểm, công tác giám sát, phản biện xã hội một số nơi còn lúng túng...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp cần làm rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng năm trên cơ sở những yêu cầu cấp thiết của từng địa bàn, từ phát huy thế mạnh về con người, đất đai, văn hóa của đồng bào để đưa Bắc Kạn mạnh mẽ đi lên. Để làm được điều này, trước tiên mỗi cán bộ Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách đối với đồng bào dân tộc. 

 

Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Bắc Kạn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác Mặt trận cần đặc biệt quan tâm tới công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là đồng bào vùng cao, người dân tộc thiểu số. Đồng thời triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là trong bối cảnh tình hình ma túy đang diễn biến rất phức tạp.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Mặt trận Bắc Kạn cần chú trọng giám sát, phản biện việc xây dựng, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở để giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở. 

Đặc biệt cần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020. Triển khai quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Là tỉnh có 7 dân tộc anh em cùng chung sống với 82% đảng viên là người dân tộc thiểu số; 81,5% cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận cần quan tâm tới công tác dân tộc, tôn giáo, trong đó thường xuyên chăm lo đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. 

“Cần có giải pháp phòng ngừa với các thủ đoạn thù địch, lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, có chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách và kiêm nhiệm đủ về số lượng và chất lượng, yên tâm công tác; thực hiện đầy đủ Luật MTTQ Việt Nam và các quy định, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động đạt được kết quả, hiệu quả cao hơn nữa.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã hiệp thương cử 73 vị vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh tham gia Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn gồm 7 vị. Đồng chí Ma Từ Đông Điền tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tin, ảnh: Hương Diệp