Sinh hoạt giới thiệu phát triển đảng cho đoàn viên ưu tú của BCH Đoàn xã Phong Phú (Tân Lạc)

Là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số đông, trước đây, công tác phát triển đảng nói chung và phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng ở Tân Lạc gặp rất nhiều vướng mắc. Nguyên nhân là do công tác tạo nguồn trên địa bàn vẫn còn hạn chế; lực lượng cán bộ không chuyên trách tại cơ sở hầu hết chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn, số khác lại vướng về độ tuổi, phương pháp công tác… Hơn nữa, do điều kiện kinh tế của người dân chưa phát triển, nhận thức còn hạn chế dẫn tới công tác phát triển Đảng gặp khó khăn.

Nhận rõ những trở ngại này, để tạo nguồn phát triển đảng, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Lạc đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để thu hút quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong đó, tập trung vào những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương như: tích cực bồi dưỡng, kết nạp đảng đối với những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; quan tâm phát triển đảng đối với những thanh niên con em dân tộc thiểu số phấn đấu tốt, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học... và đội ngũ cán bộ thôn. Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thôn là bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng cũng chú trọng phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số để giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển các khai phong trào thi đua nhằm phát hiện những quần chúng tiêu biểu, ưu tú để có hướng rèn luyện, bồi dưỡng phù hợp…

Là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Phong Phú (huyện Tân Lạc) đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng, trong đó có chú trọng đến nội dung công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng ủy xã giao chỉ tiêu các chi bộ và phân công đảng ủy viên phụ trách theo dõi hướng dẫn các chi bộ về quy trình thủ tục làm hồ sơ kết nạp Đảng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, thường xuyên báo cáo Đảng ủy xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển Đảng. Chỉ tính trong giai đoạn 2011 - 2016, Đảng bộ xã kết nạp được hơn 100 đảng viên mới là người dân tộc thiểu số.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Chí Huyên, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Lạc chia sẻ, năm 2016, huyện Tân Lạc đã kết nạp được 236 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 175 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chiếm 74,15%. Nhìn chung, đảng viên mới người dân tộc thiểu số tại các địa bàn trong huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm. Không chỉ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đồng chí đảng viên người dân tộc thiểu số còn luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; vận động đồng bào dân tộc thiểu số bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới...

Thực tiễn thời gian qua ở Đảng bộ huyện Tân Lạc cho thấy, để công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số thực sự có kết quả, vấn đề quan trọng nhất là phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Đồng thời phải thường xuyên động viên, tạo điều kiện để đảng viên mới phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của đảng viên mới người dân tộc thiểu số còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Được biết, với mục tiêu xóa chi bộ sinh hoạt ghép, giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ huyện Tân Lạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên nói chung và đảng viên người dân tộc thiểu số nói riêng. Đó là cơ sở để từng bước tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng; góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương./.

Phạm Minh Hà