Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Xuân Mai)

Cụ thể, theo thông báo kết quả Kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ, trong thời gian từ năm 2015 - 2017, ông Kiều Văn Toàn đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức Đảng nơi ông sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Kiều Văn Toàn bằng hình thức khiển trách./.

Anh Tuấn