Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường TCBP2 đã thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, khắc phục những mặt yếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Việc xây dựng nề nếp chinh quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, học viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của nhà trường luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có ý chí quyết tâm cao khắc phục khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy nhà trường luôn chú trọng xây dựng củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất.

 Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng cho Đảng bộ trường TCBP2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 . Trong đó, chú trọng khắc phục khó khăn, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chưc Đảng, xây dựng nhà trường chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, huấn luyện chiến sĩ mới và các nhiệm vụ được cấp trên giao.

 Cùng với đó, nhà trường tiếp tục tập trung lãnh đạo, điều hành nội dung, chương trình đào tạo, đảm bảo khoa học, sát với tình hình thực tiễn của nhà trường; đổi mới chất lượng đào tạo giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, tăng cường giáo dục truyền thống gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; chấp hành nghiêm điều lệnh, nề nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng gắn với xây dựng các đơn vị trong nhà trường vững mạnh toàn diện.

 Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ trường TCBP2 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, bảo đảm yêu cầu đề ra./.

Tin, ảnh: Hồ Anh