leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các cơ quan Trung ương, Thành phố Hà Nội cùng 268 đại biểu đại diện cho hơn 18.600 đảng viên thuộc 56 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ quận.

Hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Ba Đình đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là bảo đảm 3 trụ cột: Giữ vững quốc phòng - an ninh, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.  Nhiệm kỳ qua, quận đã hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXV đề ra. Kinh tế quận phát triển đúng hướng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,7%/năm, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư. Trên địa bàn quận hiện có 10.560 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 165.153 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt hơn 38.600 tỷ đồng, bình quân tăng 10%/năm

Với những bước đi có tính đột phá trong nhiệm kỳ qua, công tác cải cách hành chính, xây dựng quận theo mô hình cơ quan điện tử được đẩy mạnh; trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Toàn quận thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99%. Công tác giảm nghèo về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV.

Là địa bàn trọng yếu, quận Ba Đình đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không có hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để hình thành các tổ chức đối lập trên địa bàn. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng quận đã hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của Hà Nội và quốc tế diễn ra trên địa bàn. Cùng với Thủ đô, quận Ba Đình luôn là điểm đến bình yên được bạn bè trong nước và quốc tế yêu mến.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Cùng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, Đảng bộ quận Ba Đình luôn đẩy mạnh công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, nhất là việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân. Vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng ngày càng được khẳng định; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và ý thức tự giác đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã giảm từ 380 tổ dân phố xuống 216 tổ, 165 chi bộ xuống 151 chi bộ, giảm 428 người tại các chi bộ, tổ dân phố và các chức danh kiêm nhiệm tại phường. Cùng với đó, đã kết nạp 1.013 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu đề ra; thành lập được 32 chi bộ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, kết nạp 98 đảng viên…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực. Cụ thể, công tác quản lý, thu hồi nợ đọng thuế chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.Công tác quản lý đô thị có mặt còn hạn chế, chưa được xử lý dứt điểm, vẫn còn để xảy ra trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường còn hạn chế. Việc xử lý một số vi phạm trong lấn chiếm đất đai và một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm theo Chỉ thị số 15-CT/TU, Nghị quyết số 15-NQ/TU chưa được giải quyết dứt điểm, còn để chậm trễ, kéo dài, để dư luận và báo chí phản ánh. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng còn chậm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và đối thoại với công dân ở một số phường chưa phát huy hết trách nhiệm của người đứng đầu; còn có vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. Công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy có nơi, có việc chưa chủ động, chưa quyết liệt, một số nhiệm vụ thực hiện còn chậm tiến độ...

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, đoàn kết; đổi mới, kỷ cương, trí tuệ, xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng quận ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững. Tiếp tục khẳng định vị thế địa bàn trung tâm hành chính - chính trị, đi đầu về văn minh đô thị và trong nhóm dẫn đầu về giáo dục - đào tạo.

Để thực hiện được mục tiêu trên, quận xác định 5 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, quận sẽ giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chủ động trong mọi tình huống, không để đột biến, bất ngờ, đảm bảo ổn định để xây dựng và phát triển. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, phát huy các nguồn lực đầu tư cho phát triển và kết quả cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm kinh tế quận phát triển nhanh, bền vững. Phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Ba Đình - Hà Nội thanh lịch - văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đổi mới căn bản, phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo... Đồng thời đẩy mạnh 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”...

leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chúc mừng Đại hội.

Gương mẫu đi đầu, dẫn đầu Thành phố về mọi mặt

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ba Đình đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 còn kéo dài và chưa thể đánh giá đầy đủ tác động đến nền kinh tế nước ta và thế giới. Thành phố cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức... Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Thủ đô nói chung cũng như đối với Đảng bộ và Nhân dân Quận Ba Đình nói riêng. Do đó, Đảng bộ quân phải quán triệt, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 23, Chỉ thị 31-CT/TU của Thành ủy với quyết tâm cao, chỉ đạo điều hành quyết liệt để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. 

Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế là một trong 4 quận trung tâm của Thủ đô, Ba Đình cần thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả trong đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng và giá trị gia tăng cao. Khai thác và quản lý hiệu quả kinh tế đô thị, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0, chú trọng phát triển bền vững.

Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Ba Đình là một trong 4 quận trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não quan trọng về chính trị, hành chính của Việt Nam và Hà Nội cũng như các cơ quan, tổ chức quốc tế. Xuất phát từ vị trí đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với quận là phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, phục vụ tốt nhất các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước diễn ra thường xuyên trên địa bàn…Quận cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình, nhất là vào những thời điểm và những địa điểm dễ phát sinh điểm nóng; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội 

Bí thư Vương Đình Huệ cũng lưu ý quận tập trung tạo chuyển biến mới và rõ nét trên 2 khâu đột phá quận đã xác định. Cụ thể, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Về công tác quản lý đô thị, tập trung thực hiện tốt trật tự, văn minh đô thị, duy trì bền vững và nhân rộng các tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị, quyết tâm xây dựng Quận Ba Đình là điển hình về xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự, an toàn giao thông. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị…. Cùng với đó, phát huy các giá trị ngàn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện.

Đáng chú ý, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta…”.Nếu Hà Nội là bộ mặt của cả nước thì Ba Đình là bộ mặt của Hà Nội. Hơn ai hết, Đảng bộ và Nhân dân quận Ba Đình phải luôn gương mẫu thực hiện lời dạy của Bác, đi đầu, dẫn đầu Thành phố về mọi mặt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại trên nền truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (2-4/6). Chiều 3/6, Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy khóa XXII; bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.

 
  Những mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2020-2025

* Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung hằng năm 11%-13%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm 80%, trong đó du lịch chiếm 6%.

* Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao hằng năm từ 5% đến 10%.

* Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 80%-85%.

* Giữ vững tỷ lệ 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, duy trì 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

* Duy trì không có hộ nghèo theo chuẩn hiện nay. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố dưới 0,5%.

* Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tổ dân phố văn hóa đạt 85%.

* Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2025 giảm xuống dưới 6%.

* Kiểm soát 100% công trình xây dựng; duy trì các tuyến phố văn minh đô thị và nhân rộng trên địa bàn quận.

* 100% rác thải được thu gom trong ngày.

* Tỷ lệ phá án đạt trên 80%; tỷ lệ phá trọng án đạt 100%.

* Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân hằng năm.

* Về công tác xây dựng Đảng: Phấn đấu hằng năm kết nạp 200 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.

Tin, ảnh: Thu Hà