Ngày 14/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan TCT Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Cơ quan TCT Thuốc lá Việt Nam là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam. Toàn đảng bộ có 81 đảng viên, sinh hoạt tại 5 Chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan TCT đã nỗ lực, bám sát mục tiêu, định hướng của Đảng ủy TCT, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tham mưu, quản lý và điều hành linh hoạt từng lĩnh vực, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của TCT.

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác được coi trọng; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đảng ủy đã chỉ đạo tốt công tác phòng chống tham nhũng qua việc công khai minh bạch các quy chế chi tiêu nội bộ, quy định thực hành tiết kiệm chống lãng phí,…có phân công bộ phận theo dõi, giám sát và kiểm tra. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện đầy đủ việc kê khai và công khai tài sản của các đối tượng theo quy định. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tính đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện dấu hiệu lãng phí, tham nhũng.

Công tác quản lý tài chính và công tác kế toán tại Công ty mẹ và toàn TCT luôn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, lành mạnh. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp luôn được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận sau thuế toàn TCT tăng trưởng bình quân 5,7%/năm, từ 1.040 tỷ đồng năm 2015 lên 1.300 tỷ đồng năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm của toàn TCT đều đạt trên 15%,

Tổng doanh thu (không bao gồm doanh thu khối bánh kẹo) năm 2015 là 23,8 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 1,5%/năm.

Nộp ngân sách năm 2015 là 8,7 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 7,1%/năm.

Thu nhập bình quân năm 2015 là 10,6 triệu đồng/ người/ tháng; nm 2019 là  18,1 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 14,2%/năm.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ: “Đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành; phát huy vai trò nòng cốt trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam”. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát huy vị trí tổ chức cơ sở đảng nòng cốt của Đảng bộ TCT, thực sự là hạt nhân lãnh đạo trong Cơ quan Văn phòng TCT. Giữ vững đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu là đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu toàn Đảng bộ TCT.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 7 đồng chí./.

Hiền Hòa