Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí nêu lên tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết TW 4 khóa XII) do Ban thường Vụ Thành ủy tổ chức ngày 23/4/2019.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Anh Tuấn)

Báo cáo tại Hội nghị, trong 2 năm qua, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra các cấp ở Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật 83 Đảng viên là người có chức, có quyền vi phạm trong thực thi quyền lực trong tổng số 342 Đảng viên bị thi hành kỷ luật.

Sau khi các cơ quan tố tụng xác định 23 vụ việc kinh tế, tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản của Nhà nước được dư luận, nhân dân quan tâm, đến nay đã truy tố 9 vụ và xét xử 8 vụ.

Đối với một số vụ án nổi cộm trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xử lý kịp thời các cá nhân có liên quan đến "đại án" Phạm Công Danh; đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 1 trường hợp, đình chỉ chức vụ trong Đảng 1 trường hợp.

Đồng thời, có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đề nghị phối hợp cung cấp thông tin để làm rõ vi phạm, khuyết điểm của 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức “Vũ nhôm”).

Ban Nội chính Thành ủy thành lập 4 đoàn kiểm tra trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu; tổ chức giám sát, đôn đốc 5 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, liên quan đến hành vi tham nhũng, 3 vụ án trên lĩnh vực nội chính.

Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ) đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện, biểu dương những nơi làm tốt, phản ánh nhân rộng những việc tốt, người tốt; đồng thời tích cực nhắc nhở, phê phản, uốn nắn những nơi làm chưa tốt.

Tiếp tục gắn việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, gắn “xây” với “chống”.

Các cấp ủy, TCĐ trước mắt tổ chức hiệu quả chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên; chủ động và tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

Thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng; mở rộng và phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong sinh hoạt cấp ủy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, quy định; sự minh bạch, chủ động, kịp thời trong công việc và trong thông tin, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, phức tạp xảy ra được dư luận quan tâm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá phân loại TCĐ, đảng viên hàng năm, gắn với đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết TW 4. Công tác tự phê bình và phê bình phải thực chất, thẳng thắn, mang tính xây dựng; qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp tiếp tục theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, kịp thời xử lý vi phạm, tuyên dương khen thưởng điển hình; chủ động kiểm tra, xem xét các biểu hiện sai phạm của các tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời uốn nắn, ngăn chặn sai phạm, không để dẫn đến tình trạng vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên các cấp, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự sinh hoạt chi bộ ở các địa phương, đơn vị được theo dõi để nắm bắt tình hình ở cơ sở.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy, TCĐ triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 179-QÐi/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng; và Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng TCĐ trong các đơn vị kinh tế tư nhân./.

Anh Tuấn