Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Theo đó, trong hai năm 2016 và quý I/2017, thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì thực hiện 49 cuộc thanh tra, trong đó có 35 cuộc thanh tra hành chính, 14 cuộc thanh tra chuyên ngành, ban hành 54 kết luận thanh tra.

Cụ thể, trong lĩnh vực thanh tra hành chính, đến hết quý I/2017 có 29 cuộc đã hoàn thành, 3 cuộc đang xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thanh tra và 3 cuộc đang tiến hành thanh tra tại đơn vị. Ở lĩnh vực này, Bộ tập trung thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đảm bảo vốn chủ sở hữu; công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác quản lý thu phí đường bộ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua 34 kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 21,7 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kinh tế với tổng số tiền trên 3.953 tỷ đồng.

Về thanh tra chuyên ngành, tính đến hết quý I/2017 có 10 cuộc đã hoàn thành, 1 cuộc đang thực hiện báo cáo kết quả thanh tra và 3 cuộc đang tiến hành thanh tra tại đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung chủ yếu vào công tác kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đối với thực hiện kết luận thanh tra, Bộ Giao thông vận tải đã công khai lên trang Thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử Thanh tra Bộ, gửi kết luận thanh tra, yêu cầu đối tượng thanh tra công khai kết luận thanh ta tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đối với hướng dẫn chung của thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính, Bộ đã có sự theo dõi đặc biệt. Tuy nhiên, đối với một số lĩnh vực, ngoài việc bị chi phối bởi hệ thống pháp luật chung của Nhà nước, ở lĩnh vực hàng hải, hàng không còn bị chi phối bởi tổ chức quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu thanh tra, Bộ đã hình thành phòng “Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra” để theo dõi, thực hiện kết luận thanh tra với con số thực, có đôn đốc, kiểm tra rõ ràng. Tuy nhiên, việc phối hợp thanh tra giữa các bộ, ngành hiện vẫn chồng chéo, một số đơn vị chưa thực hiện tốt. Việc thực hiện kết luận thanh tra ở cùng một vấn đề nhưng mỗi một đơn vị lại có cách nhìn khác nhau, có quan điểm riêng…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá việc thanh tra và công bố kết luận thanh tra đã được Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung, số liệu đầy đủ. Chủ tịch đánh giá cao việc Bộ Giao thông vận tải cho ra đời phòng “Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra” trong khi không được bổ sung biên chế, điều đó thể hiện quyết tâm, trách nhiệm cao của Bộ cũng như vai trò quan trọng của hoạt động thanh tra. Việc thực hiện kết luận thanh tra, Bộ đã lựa chọn hình thức công khai hơn 61% để người dân, doanh nghiệp, báo chí biết.

Với những nội dung, thông tin nhạy cảm như những vấn đề liên quan đến hàng không, hàng hải quốc tế… kết luận thanh tra không công bố công khai nhưng cần có danh mục rõ ràng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo./.

Minh Châu