>> MỜI CÁC BẠN BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THEO DÕI CUỘC GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông báo số 396-TB/BTGTW của Ban Tuyên giáo TƯ về việc phê duyệt Đề án Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIII”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ Đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay”.

Cuộc giao lưu được bắt đầu từ 8h30’, sáng nay 03 tháng 7 năm 2020.

leftcenterrightdel
 

 

Tham gia Chương trình Giao lưu trực tuyến và trả lời các câu hỏi của bạn đọc có các vị khách mời: Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy: Hà Nội,  Hải Phòng, Ninh Bình.

Giao lưu nhằm đánh giá kết quả bước đầu tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành, đánh giá ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm… nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian tới.

Trong đó, Giao lưu trực tuyến tập trung trao đổi về: Công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng dư luận trước, trong, sau Đại hội; công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội; công tác nhân sự; những tình huống phát sinh tại Đại hội.

Giao lưu trực tuyến đăng tải, tổng thuật, ghi hình, phát sóng trên Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIII” và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chương trình Giao lưu trực tuyến, các vị khách mời sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi do bạn đọc gửi đến.

Mời bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi tham gia chương trình theo địa chỉ:

- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa chỉ: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Email: dangcongsan.vn@btgtw.vn; thuhadcsvn@gmail.com; hienhoacpv@gmail.com; minhchau177@gmail.com; phamcuongxyz@gmail.com

Điện thoại: 080.44060; 0982328299; 0912505559; 0902151416.

 

 

Ban Tổ chức