Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 có sự tham gia của 322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội 

Tại buổi họp báo thông tin về công tác tổ chức Đại hội diễn ra ngày 15/9, Ban tổ chức Đại hội cho biết, Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Tính đến ngày 03/5, toàn bộ 24/24 chi, đảng bộ cơ sở ở Hà Nam đã tổ chức xong đại hội điểm. Các đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư đã tổ chức đại hội đảm bảo nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Các đảng bộ thực hiện thí điểm đều bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đại biểu dự đại hội cấp trên. Với sự chủ động và quyết tâm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tiến độ đề ra. Đến ngày 19/6, 531/531 tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ thị xã Duy Tiên là đại hội điểm cấp trên cơ sở và Đảng bộ huyện Bình Lục thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đến ngày 28/7, 10/10  đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Đại diện các cơ quan báo chí trao đổi với Ban tổ chức thông tin liên quan tới Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Theo đánh giá, báo cáo chính trị trình đại hội chất lượng khá tốt về bố cục, nội dung, thể thức thực hiện. Việc tham gia thảo luận tại đại hội đa số các ý kiến đều đúng trọng tâm, sát với tình hình thực tế. Về tổ chức tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện cấp trên, hầu hết đảng viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề thực tiễn, sát với cơ sở.

Kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, bầu một lần đủ số lượng với số phiếu tập trung cao. Một số đơn vị có tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tham gia cấp ủy khá cao.

Với phương hướng, mục tiêu tổng quát: Tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Đại hội dự kiến xác định 3 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu chủ yếu với 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm./.

Minh Châu