Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển điều hành phần thảo luận

Ngày 13/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí sẽ thành lập đảng bộ cơ sở ở đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập các đảng bộ ở đơn vị hành chính cũ. Trong nhiệm kỳ này, số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy không vượt quá tổng số cán bộ của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp đang đảm nhiệm các chức danh này. Đại biểu HĐND của đơn vị hành chính mới gồm tổng số đại biểu HĐND của đơn vị hành chính cũ và hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực HĐND, UBND ở đơn vị hành chính mới được thành lập từ 2 đơn vị hành chính cũ gồm chủ tịch và không quá 2 phó chủ tịch; ở đơn vị được thành lập từ 3 đơn vị hành chính cũ gồm chủ tịch và không quá 3 phó chủ tịch.

Từ nhiệm kỳ 2020 – 2025, số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy của tổ chức đảng ở đơn vị hành chính mới thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hình ảnh tại Hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu không bố trí, sắp xếp đối với cán bộ, công chức còn thời gian công tác dưới 6 tháng. Công chức các xã mới thành lập được bố trí mỗi chức danh tối đa từ 2-4 người tùy từng vị trí, căn cứ theo số lượng xã nhập thành đơn vị hành chính mới. Cán bộ MTTQ, các hội, đoàn thể thực hiện theo hướng dẫn riêng của MTTQ, hội, đoàn thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý sẽ có chính sách riêng để giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, người hoat động không chuyên trách thôi tham gia công tác sau khi sắp xếp, bảo đảm đúng quy định.

Về Đề án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí và khuyến khích giao khoán tới toàn bộ đối tượng thuộc diện được sử dụng xe công. Trừ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chỉ bố trí mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, mỗi Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, UBND cấp huyện 1 xe ô tô công. Đồng ý với phương án lựa chọn, để lại sử dụng các xe còn tốt; có thể điều chuyển xe tốt giữa các đơn vị; còn lại thanh lý toàn bộ số xe vượt định mức. Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, có phương án với số lái xe dôi dư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ngành liên quan rà soát lại việc sử dụng xe chuyên dụng, nghiên cứu quy định cho đúng chủng loại, sử dụng đúng mục đích theo quy định.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với báo cáo điều chỉnh một số hạng mục thuộc công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và một số nội dung quan trọng khác./.

Thế Trung