Trong thời gian một ngày, gần 6.000 cán bộ Đoàn tại khắp các điểm cầu đã được thông tin về 3 chuyên đề: Công tác giáo dục; Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn và Công tác phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các chuyên đề đều do các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn trực tiếp truyền đạt.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: Minh Châu

Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến các cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn trong cả nước, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định việc học tập, quán triệt Nghị quyết là việc làm tập trung, quyết liệt và tiến độ phải nhanh. So với các nhiệm kỳ trước, việc học tập, quán triệt Nghị quyết đã được đẩy nhanh và đặt yêu cầu cao hơn để đảm bảo tinh thần, nội dung của Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi cùng với đời sống của thanh niên.

“Chúng ta bỏ công sức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, cán bộ Đoàn, thanh niên, chuyên gia... để có báo cáo chính trị chất lượng tại Đại hội. Chính vì vậy, các cấp bộ Đoàn phải cùng thống nhất trong suy nghĩ và hành động để làm tốt việc triển khai Nghị quyết. Làm sao sau khi học xong thì cán bộ Đoàn, đoàn viên phải nắm chắc, thanh niên được tiếp cận những vấn đề cơ bản. Những yêu cầu cho phong trào Đoàn trong 5 năm sắp tới. Nếu cán bộ Đoàn không nắm chắc thì chúng ta không thể triển khai công việc một cách thuận lợi, khó lòng thực hiện tốt mục tiêu chung”, Bí thư thứ nhất nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn trong cách tiếp cận, các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết, đội ngũ cán bộ Đoàn phải xem đó là động lực để có giải pháp cụ thể triển khai. Việc học tập phải kết hợp kiểm tra, đánh giá, đo được độ thẩm thấu của Nghị quyết. Việc tuyên truyền Nghị quyết tới thanh niên phải kết hợp với quá trình triển khai phong trào và quá trình tập hợp thanh niên bởi không cách nào đưa thanh niên tới gần với Nghị quyết của Đoàn bằng cách tổ chức phong trào cụ thể hóa Nghị quyết từ đó đưa thanh niên vào các hoạt động thực tiễn, để thanh niên hiểu được Đoàn đang làm gì, đang mong muốn phát huy thanh niên ở vấn đề gì.

Đề cập tới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 lựa chọn chủ đề: “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, Bí thư thứ nhất yêu cầu sáng tạo và đổi mới phải đặt ra trong quá trình triển khai các nghị quyết. “Bản thân mỗi cán bộ, tổ chức Đoàn phải tự đặt mình trong sự đánh giá của thanh niên, yêu cầu và đòi hỏi của xã hội để tự mình đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động khắc phục những mặt công tác còn yếu kém, hạn chế và có giải pháp đưa công tác Đoàn phát triển đi lên”.

Minh Châu