leftcenterrightdel
Cam là 1 trong những sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. 

Chọn khâu đột phá để vượt qua khó khăn

Chúng tôi về huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh trong những ngày Đảng bộ huyện đang hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện. Điều dễ nhận thấy là trên các nẻo đường đã được trang hoàng lộng lẫy cờ hoa. Các Tiểu Ban Đại hội đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho ngày hội lớn. Không khí tấp nập, rộn ràng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện cho thấy tinh thần phấn khởi, vui tươi và tự hào sau 1 nhiệm kỳ cùng chung sức, đồng lòng vượt khó. Bước vào Đại hội nhiệm kỳ này, Nhân dân trên địa bàn huyện thấy vui nhất khi đã hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng lên, nhiều nếp nhà mới khang trang, hiện đại và nhiều tuyến đường xanh, sạch, đẹp là những món quà quý nhất báo cáo trước Đại hội.

Chia sẻ về những kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang cho biết: Trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động, sáng tạo khai thác các tiềm năng, lợi thế của huyện; nỗ lực phấn đấu vươn lên và đã giành được những kết quả quan trọng. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các đề án, cơ chế, chính sách đột phá nhằm tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2020 ước đạt 3.061,22 tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,76%/năm), thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,75 triệu đồng/người/năm, tăng 15,75 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng nông nghiệp- lâm nghiệp - thủy sản chiếm 37,86%, công nghiệp - xây dựng 40,67%, thương mại - dịch vụ 21,47%.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã huy động trong cả giai đoạn 2015-2020 là 1.774,132 tỷ đồng, với 298 công trình đã và đang được triển khai xây dựng trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp- Xây dựng đến năm 2020 ước đạt 1.245,1 tỷ đồng, đạt 139,89% mục tiêu Đại hội (tăng bình quân 8,62%/năm). Thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 02 dự án lớn trên địa bàn (Dự án Nhà máy gỗ MDF, HDF của Công ty Thanh Thành Đạt với công suất hơn 300.000 tấn/năm; Dự án nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi với công suất 19,8MW) với mức vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 686,440 tỷ đồng/năm; trong đó: thu ngân sách trên địa bàn 35,861 tỷ đồng/năm, đạt 23,9% mục tiêu Đại hội.

leftcenterrightdel
Công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở được huyện hoàn thành trong tháng 5/2020. 

Công tác quy hoạch được tập trung chỉ đạo thực hiện xuyên suốt cả nhiệm kỳ, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung… Chú trọng rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các xã, thị trấn phù hợp với quy hoạch vùng huyện làm cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Giá trị sản xuất nông nghiệp- lâm nghiệp- thủy sản đến năm 2020 ước đạt 1.159 tỷ đồng (tăng bình quân 8,62%/năm), đạt 55,99% mục tiêu Đại hội. Tổng sản lượng lương thực (cây có hạt) bình quân 12.013 tấn/năm, đạt 104,4% so với mục tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 73,27 triệu đồng/ha (năm 2015) lên 108 triệu đồng/ha vào năm 2020.

Trong những năm qua, Vũ Quang đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ đột phá về đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thương hiệu những sản phẩm có lợi thế của địa phương nhằm tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Tập trung phát triển sản xuất, chuyển đổi diện tích đất lâm nghiệp sang trồng cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả trên toàn huyện lên 3.700 ha (chiếm 20,9% tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh), tăng 1.370 ha so với năm 2015. Giá trị sản phẩm cây ăn quả đạt 415,314 tỷ đồng, chiếm 41,94% giá trị sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, huyện đã xây dựng và phát triển thương hiệu những sản phẩm có lợi thế của địa phương nhằm tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường như: mật Ong, Cam Vũ Quang. Huyện đã thực hiện Đề án phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, trong đó có 8 sản phẩm kết nối với tỉnh, 3 sản phẩm đặc trưng riêng của huyện gồm: Đậu xanh, Gà địa phương, mật Ong. Đến nay, đã triển khai kết nối được 3 sản phẩm chủ lực và 1 sản phẩm đặc trưng của huyện với tỉnh là mật ong. Có 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh gồm: Cam Thân Thành xã Đức Lĩnh; Cam chanh Hoài Luân của xã Hương Thọ, Cam Bảo Phương của Hương Thọ, Mật Ong của HTX nuôi ong Ân Phú, Dầu lạc Tuyết Châu của HTX môi trường và DVTH xã Đức Liên.

Thực hiện nhiệm vụ đột phá về tổ chức lại sản xuất, phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), tạo ra chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm: Huyện đã ban hành các chương trình, đề án, chính sách để thực hiện. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện xây dựng mới 775 mô hình kinh tế cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, nâng tổng số lên 1.825 mô hình, các mô hình kinh tế đều được áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển mới 36 DN, 19 HTX, 136 THT hoạt động trên các lĩnh vực và 03 liên hiệp HTX chăn nuôi, trồng cây ăn quả có múi; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác từng bước tham gia chuỗi liên kết trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và hoạt động ngày càng có hiệu quả.

leftcenterrightdel
Trang trí khánh tiết chuẩn bị Đại hội đã được các Tiểu ban chuẩn bị. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều thành quả nổi bật; xây dựng đô thị văn minh từng bước được tập trung thực hiện. Đến tháng 12/2019, toàn huyện có 9/9 xã đạt chuẩn NTM, với 180/180 tiêu chí, vượt trước thời gian đăng ký 1 năm. Các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014-2019 tiếp tục củng cố, nâng cao để đạt chuẩn bền vững, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đối với xây dựng huyện NTM, đến nay đã hoàn thành 6/9 tiêu chí.

Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng tại các địa phương, đến nay có 35 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 662 vườn mẫu đạt chuẩn, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng trên toàn huyện cơ bản được kiên cố hóa với 172,16 km đường giao thông nông thôn được làm mới.

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020, đã triển khai đồng bộ 10/10 tiêu chí trong xây dựng đô thị văn minh. Đến nay có 6/10 tiêu chí đã đạt, các tiêu chí còn lại mức độ hoàn thành từ 75 - 90% so với quy định. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cấp trên và tích cực huy động nguồn lực tại địa phương để đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình xã hội dân sinh, hạ tầng kinh tế; Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, trên địa bàn huyện đã giải quyết việc làm cho 3.325 lao động, trong đó có 580 lao động xuất khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,23%, trong đó hộ nghèo nông thôn mới 2,61%; Tỷ lệ hộ cận nghèo 6,8%.

Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp vừa đảm bảo toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm, có tính định hướng chiến lược, vừa cụ thể dễ triển khai thực hiện. Quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua trong công tác xây dựng Đảng tại Vũ Quang là huyện chủ động, tích cực sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, thay thế những cán bộ hạn chế về năng lực hoặc có biểu hiện trì trệ; tăng cường cán bộ về làm chủ trì ở các đơn vị cơ sở khó khăn. Vũ Quang đẩy mạnh thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND 5/10 xã, thị trấn, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện để cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy thành các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời ban hành các văn bản và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện khá đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Kết hợp tốt việc tổ chức học tập, quán triệt trong hệ thống chính trị với tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực. Hàng năm mời báo cáo viên của Trung ương, của tỉnh trực tiếp truyền đạt các chuyên đề; lồng ghép các nội dung của chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, các tổ chức, đoàn thể để tạo sự lan tỏa. Đặc biệt, việc phổ biến và triển khai Quy định số 08-QĐi/TW, Quy định 890-QĐi/TU của Tỉnh uỷ được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 12 đợt học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, 04 đợt học tập chuyên đề làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỷ lệ Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, chuyên đề đạt trên 92%; tổ chức 162 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 19.000 lượt học viên.

leftcenterrightdel
1 góc Vũ Quang trong những ngày sắp diễn ra Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, để kịp thời lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công, luân chuyển ngang 39 đồng chí, đề bạt, bổ nhiệm 94 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, đoàn thể huyện và cơ sở; Bổ nhiệm lại 147 đồng chí, đặc biệt tăng cường về làm lãnh đạo chủ chốt cơ sở 09 đồng chí. Sau luân chuyển phần lớn cán bộ trưởng thành nhiều mặt, các xã được tăng cường cán bộ chủ chốt đều về đích nông thôn mới đúng và trước thời hạn.

Công tác cán bộ được thực hiện khá đồng bộ và có nhiều đổi mới. Đã sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo môi trường để cán bộ cống hiến, trưởng thành và chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, theo hướng xuyên suốt, nhiều chiều, bằng tiêu chí cụ thể. Chất lượng đội ngũ cán bộ đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cơ bản được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được cấp uỷ chú trọng chỉ đạo thực hiện, bước đầu đạt kết quả khá.

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về kết nạp đảng viên ở vùng khó khăn, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 397 đảng viên, đạt 99,25%; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, đi vào thực chất; số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tăng 10% so với chỉ tiêu Đại hội IV đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân cho biết, kế thừa kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Vũ Quang tiếp tục rút ra nhiều kinh nghiệm từ khó khăn, thách thức; coi trọng và chăm lo công tác xây dựng Đảng; chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong Đảng và trong Nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn; chọn đúng khâu trọng tâm, trọng điểm để phát huy lợi thế của huyện. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính và tiếp tục thu hút, huy động được các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phát huy vai trò chủ thể của người dân cùng chung sức, đồng lòng để đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

Hiền Hòa – Phạm Cường