Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW được Huyện ủy Sóc Sơn thực hiện nghiêm túc
 Ảnh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà, phát huy những kết quả trong thực hiện Chỉ thị 03, với tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện Chỉ thị 05, đến ngày 31/12/2016, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành việc quán triệt, học tập, triển khai Chỉ thị 05 ở 65/65 chi, Đảng bộ cơ sở và 92/92 trường công lập (từ mầm non đến THCS) trên địa bàn huyện với 71 lớp, hơn 13.000 lượt cán bộ, đảng viên cùng giáo viên, nhân viên các trường học. Huyện ủy Sóc Sơn là đơn vị đầu tiên của Hà Nội hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 05 và nội dung chuyên đề toàn khóa từ Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện.

Điểm rõ nét khẳng định Sóc Sơn đã chủ động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 là khi Thành phố Hà Nội và Trung ương chưa có văn bản triển khai năm 2017 thì Huyện ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị ngay từ đầu năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và "Năm kỷ cương hành chính" với 5 nội dung lớn. Việc triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW từ những năm trước, Huyện ủy Sóc Sơn đã triển khai thực hiện “Sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm khắc phục những hạn chế đó.

Với mô hình này, Huyện ủy đã thiết kế mẫu, in ấn 600 cuốn sổ, tổ chức Hội nghị Hướng dẫn việc ghi sổ và cấp phát tới 100% chi bộ Đảng. Hai mặt trong của bìa sổ được trình bày gồm “5 Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ, đảng viên”: Mình đối với mình, đối với đồng chí, đối với công việc, đối với nhân dân, đối với đoàn thể; “5 đức tính của người cán bộ, đảng viên”: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm.

Bên trong sổ trình bày mục đích, yêu cầu của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn sử dụng “Sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm: Mục đích ghi sổ, nội dung ghi; thẩm quyền và hình thức sử dụng, trong đó nhấn mạnh trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đảng viên báo cáo hoặc chi ủy giới thiệu đảng viên báo cáo kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên được ghi danh trong sổ phải được 2/3 số đảng viên trở lên (đối với chi bộ có dưới 6 đảng viên) hoặc được 80% số đảng viên trở lên (đối với chi bộ từ 6 đảng viên trở lên) dự họp biểu quyết tán thành.

Sổ ghi đảng viên tiêu biểu là cơ sở đánh giá đúng, biểu dương, ghi nhận những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, cả nhiệm kỳ, những việc khó, nổi cộm của huyện và các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, góp phần nhân rộng các mô hình hay làm theo Bác trong cộng đồng và xã hội.

Học và làm theo lời Bác, thanh niên Sóc Sơn thời gian qua đã đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng - Ảnh: HM

Để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Huyện ủy đã chỉ đạo lựa chọn nội dung: Xây dựng phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, “nói đi đôi với làm”, nêu gương về đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, bệnh thành tích và hình thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” làm nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện. Các đơn vị, cơ quan, đoàn thể đã định hướng cho các đơn vị cơ sở trực thuộc rà soát những vấn đề còn hạn chế, tồn tại gây bức xúc trong nhân dân để giải quyết dứt điểm, nhất là về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó tạo thành phong trào thi đua thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong giải quyết công việc; tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe đối thoại với nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, góp phần xây dựng Đảng, đoàn thể các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đến nay, sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Sóc Sơn với những cách làm sáng tạo đã tạo khí thế thi đua lập thành tích, đăng ký học tập làm theo Bác trong từng cơ quan, đơn vị, từng chi bộ, tổ đảng. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong bản tin Đảng bộ huyện phục vụ sinh hoạt chi bộ (với 650 cuốn/tháng, cấp phát đến 100% chi bộ, cán bộ chủ chốt huyện các thời kỳ, đại biểu Quốc hội, HĐND TP và huyện); đăng tải nội dung liên quan đến học tập và làm theo Bác trên các bản tin.

Nhiều đảng bộ, cơ quan trong huyện đã thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các tiêu chí học tập, làm theo Bác. Tiêu biểu như Đảng bộ Công an huyện xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn ngành Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”; Ngành giáo dục và đào tạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”; Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên thanh niên như tọa đàm “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”…

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Nam Hà cho biết, để việc thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả thiết thực, thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục thông tin tuyên truyền về nội dung chuyên đề toàn khóa “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp. Triển khai việc đăng ký của cá nhân sau học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2017 bằng những việc làm, hành động cụ thể, mỗi cá nhân đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu” để đăng ký, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, nêu gương cho cấp dưới noi theo.

Cùng với đó, Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tuyên truyền cấc mô hình hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…/.

Hoàng Mẫn