Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
tặng “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2017

Ngay sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 238-CT/ĐU và Kế hoạch số 302-KH/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường coi đây là cơ hội tốt để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để Chỉ thị đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, đạo đức, phong cách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung của cán bộ, đảng viên và quần chúng, Nhà trường và các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và từng cương vị chức trách; đồng thời tổ chức phổ biến, giáo dục, tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm chắc và triển khai thực hiện.

Đại tá Trần Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy nhà trường đã xác định cụ thể tiêu chí học tập và làm theo cho các đối tượng. Đồng thời, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phải luôn gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủngTăng thiết giáp lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Nhà trường và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Việc học tập và làm theo Bác được thực hiện theo phương châm: trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều bằng những hành động và việc làm cụ thể hàng ngày. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp...

Bên cạnh đó, Đảng ủy Nhà trường đã phát huy tốt vai trò của cấp ủy Đảng các cấp, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công cá nhân phụ trách và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác. Tổ chức thực hiện các nội dung hướng mạnh vào “làm theo” xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Do đó, đã có tác động tích cực trong việc xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, trách nhiệm công tác, ý thức chấp hành kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo; tỷ lệ các tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng so với năm trước.

Đối với tổ chức quần chúng, nội dung học tập và làm theo Bác đã đi sâu vào mỗi đoàn viên, hội viên thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, cảm nhận được tình thương yêu, sự quan tâm chăm lo của Bác đối với hạnh phúc của nhân dân. Từ đó xác định trách nhiệm của bản thân trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Tổ chức quần chúng trong Nhà trường đã có nhiều hoạt động phong trào và hành động kiểu mẫu như phong trào “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” của Đoàn Thanh niên; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ” trong đoàn viên, thanh niên ở các cấp; phong trào “5 không, 3 sạch”, “Bát nước thao trường” của Hội phụ nữ nhà trường. Giao lưu, tọa đàm với các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua; biên tập “Nội san gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo lời Bác”.

Với phong trào “Dạy hay, học giỏi” mỗi giáo viên là tấm gương sáng để học viên noi theo có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy; các khoa giáo viên đã duy trì có hiệu quả Ngày phương pháp khoa nhằm không ngừng nâng cao trình độ sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Đồng thời, Nhà trường tổ chức tốt các hội thi như: Hội thi cán bộ huấn luyện, giáo viên dạy giỏi; hội thi cán bộ huấn luyện Điều lệnh; hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, thi cán bộ đoàn giỏi. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, đã biên soạn được 14 bộ giáo trình tài liệu, triển khai thực hiện 12 đề tài, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ...

Theo Thượng tá Nguyễn Khắc Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị trường Hạ sĩ quan xe tăng 1, một trong những điểm sáng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 là đã phát huy cao nội lực, thực hiện tốt việc bảo đảm hậu cần, nâng cao đời sống, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sach, đẹp và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; đồng thời sửa chữa vừa và nhỏ 350 lượt xe các loại. 

Qua gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tấm gương của Bác, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, cần, kiệm, giản dị cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt có sự chuyển biến tích cực, Nhà trường vững mạnh toàn diện. Năm 2017, Nhà trường vinh dự được tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ.

Đại tá Trần Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 cho biết thêm, từ những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 rút ra một số kinh nghiệm: Cấp ủy, người chỉ huy phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả, là việc làm thường xuyên, liên tục hàng ngày của mọi người. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy và người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và các tổ chức quần chúng trong tổ chức, triển khai thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới cách nghĩ, cách làm, bám sát đơn vị, đồng thời thường xuyên rút kinh nghiệm, chỉ rõ khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, từng cán bộ, đảng viên. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và Nhà trường, tạo động lực để xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, chú trọng đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện và nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thường xuyên làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời phát huy dân chủ của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Bài, ảnh: Chí Đáng