Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-20205)

Theo đồng chí Võ Văn Thương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng: Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất chọn Đảng bộ quận Thanh Khê chỉ đạo đại hội điểm các cấp uỷ cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm chung và Đảng bộ Khối các Cơ quan TP thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; phối hợp với Đảng ủy Quân khu V lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ Quân sự TP tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm chung cho đại hội đảng bộ các lực lượng vũ trang Quân khu V.

“Qua các đại hội này cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Thành uỷ, Đảng ủy Quân khu V và việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo cấp cơ sở chuẩn bị và tổ chức đại hội được các ban thường vụ cấp ủy thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo quy trình, nội dung và thời gian theo quy định. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở và cấp quận đảm bảo quy trình, nguyên tắc. Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong công tác nhân sự cấp ủy để lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, có uy tín và năng lực tham gia cấp uỷ khoá mới; chú trọng đến tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ”- đồng chí Võ Văn Thương nhấn mạnh.

Đại biểu dự Đại hội tại Đảng bộ Khối các Cơ quan TP Đà Nẵng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2002-2025) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan TP Đà Nẵng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tại các đại hội, các  đoàn chủ tịch điều hành đã thể hiện sự nghiêm túc, đảm bảo đúng chương trình, kịch bản chi tiết và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Trong khi đó, các Ban kiểm phiếu đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, nghiêm túc, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu cụ thể, rõ ràng, thao tác thực hiện chính xác. Đại biểu đại hội tham gia bầu cử khẩn trương, trật tự và nghiêm túc.

Về kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, theo Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng, sau khi thảo luận Đề án nhân sự do đoàn chủ tịch trình bày, đại hội biểu quyết số lượng ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, đoàn chủ tịch đã đề cử danh sách do cấp uỷ triệu tập đại hội chuẩn bị đảm bảo số dư theo quy định từ 10-15%; các tổ đại biểu tiến hành thảo luận, thực hiện quyền ứng cử, đề cử tại tổ; kết thúc thời gian thảo luận tại các tổ đại biểu thì ở 03 đảng bộ đều không có đại biểu nào tự ứng cử và đề cử. Phần thảo luận tại Hội trường cũng không có đại biểu nào ứng cử, đề cử thêm ngoài danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị, đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách bầu cử và đã bầu đủ số lượng cấp ủy viên ngay lần bầu đầu tiên.

Đối với việc lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư và bầu cử trực tiếp tại đại hội, theo Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng Võ Văn Thương, tại đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê và Đảng bộ Khối các Cơ quan TP, ngay sau khi công bố kết quả bầu cử ban chấp hành, đoàn chủ tịch đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu của đại biểu đại hội đối với nhân sự chức danh bí thư cấp ủy khóa mới (kết quả giới thiệu được báo cáo với đoàn chủ tịch và cấp ủy cấp trên và báo cáo ban chấp hành khóa mới cho ý kiến trước khi tiến hành bầu cử chức danh Bí thư). Riêng đại hội Đảng bộ Quân sự TP không tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư do thực hiện cơ chế đồng chí Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.  

Đối với nội dung bầu ban thường vụ, đồng chí Võ Văn Thương cho biết, sau khi kết thúc phiên làm việc buổi chiều ngày thứ nhất, ban chấp hành Đảng bộ quận Thanh Khê và Khối các Cơ quan đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu ban thường vụ, bí thư (đối với đảng bộ quận Thanh Khê), các phó bí thư, bầu ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy. Riêng ban chấp hành đảng bộ Quân sự tiến hành bầu trong thời gian đại hội nghỉ giải lao.

“Sau khi thảo luận Đề án nhân sự và danh sách đề cử tham gia ban thường vụ khóa mới do cấp uỷ triệu tập đại hội chuẩn bị, tại phiên họp thứ nhất đã thực hiện quyền ứng cử, đề cử và thống nhất danh sách và đã bầu ban thường vụ đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu, số dư theo quy định”- Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng Võ Văn Thương thông tin thêm.

Đối với nội dung bầu bí thư cấp ủy, theo đồng chí Võ Văn Thương, tạo Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê, phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã thảo luận và thống nhất danh sách bầu cử Bí thư Quận ủy đối với đồng chí Ngô Xuân Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ khoá XI, kết quả đồng chí Ngô Xuân Thắng tái cử chức danh Bí thư Quận ủy khóa XII với số phiếu bầu 37/37, đạt 100%.

Trong khi đó, nội dung bầu các phó bí thư, tại các đại hội, phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã thảo luận và thống nhất danh sách bầu cử các phó bí thư và kết quả đều đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu theo quy định.

Đối với nội dung bầu ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, theo Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng thì Ban chấp hành các Đảng bộ đã thảo luận Đề án nhân sự và danh sách đề cử tham gia ủy ban kiểm tra khoá mới do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị, thực hiện quyền ứng cử, đề cử và thống nhất số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra khóa mới. Danh sách để bầu ủy ban kiểm tra đảm bảo số dư theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đại diện Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan TP Đà Nẵng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2002-2025).

Phó Bí thư Thường trực TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đại diện Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại biểu Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Cùng với việc bầu các chức danh trên, nội dung bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP cũng được các đại hội thực hiện đúng quy định, đạt kết quả cao. Cụ thể, tại Đại hội Đảng bộ Quân sự TP đã bầu đủ số lượng đại biểu chính thức gồm 11 đồng chí và 01 đại biểu dự khuyết ngay lần bầu đầu tiên; Đại hội đảng bộ quận Thanh Khê đã bầu đủ số lượng đại biểu chính thức gồm 29 đồng chí và được 01 đại biểu dự khuyết  (sau đó đại hội tiếp tục bầu 02 đại biểu dự khuyết); Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan thành phố đã bầu đủ số lượng đại biểu chính thức gồm 40 đồng chí và được 05 đại biểu dự khuyết ngay lần bầu đầu tiên. Tuy còn thiếu 01 đại biểu dự khuyết theo số lượng đại hội đã biểu quyết (06 đồng chí) nhưng đại hội quyết định không bầu thêm đại biểu dự khuyết.

Từ những kết quả trên, theo Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng Võ Văn Thương, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng vừa qua là chặt chẽ, trách nhiệm, đúng quy định; điều hành của đoàn chủ tịch sát với kịch bản đã xây dựng. Các đảng bộ đều tiến hành đại hội đảm bảo 4 nội dung, yêu cầu theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW và đảm bảo chương trình khung theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên nhìn chung đạt yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, việc bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của các đảng bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Quân khu V; phần lớn các đồng chí trúng cử có số phiếu tập trung cao. Số dư trong danh sách bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra đảm bảo đúng quy định. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ và trẻ (dưới 40 tuổi) của Đảng bộ quận Thanh Khê và Khối các Cơ quan thành phố đều đạt cao so với quy định  và có từ 2 - 3 nữ trong ban thường vụ cấp ủy./.

Bài, ảnh: Đình Tăng