(ĐCSVN) -  Sáng 23/9, tại TP. Thái Bình, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội. 350 đại biểu chính thức, đại diện gần 103.000 đảng viên trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội.

 
 Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: BTB)

Trong hơn 2 ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ nghe và tập trung thảo luận Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề : “Tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; huy động mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại”; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII do đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trình bày tại Đại hội nêu rõ: Năm năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức; song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng và tương đối toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Cụ thể: Kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng được tăng cường. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên.

 
Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trình bày Báo
cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội (Ảnh: BTB)

Báo cáo chính trị cũng đề ra các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 5 năm tới để Đại hội thảo luận và quyết định, tạo nền tảng phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại, với ba khâu đột phá chiến lược bao gồm: Tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối trong tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia, xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế./.