Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại buổi gặp 90 đoàn viên, nữ công nhân, lao động có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác nữ công diễn ra vào ngày 23/2 tại Nhà Quốc hội.


Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đoàn viên, nữ công nhân tiêu biểu (Ảnh: Minh Châu)

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, đây là 90 đoàn viên, nữ công nhân, lao động có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác nữ công trên toàn quốc. Các chị đến từ Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và các công đoàn cơ sở tiêu biểu trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đặc biệt vai trò của đội ngũ cán bộ nữ công trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã luôn quan tâm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cho rằng điều này càng có ý nghĩa khi lực lượng lao động nữ là bộ phận nòng cốt, chiếm trên 50% lực lượng lao động xã hội.

Ghi nhận công tác nữ công thời gian qua đã có nhiều cách làm hay hướng đến đoàn viên và người lao động, lồng ghép có hiệu quả các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động vào hoạt động nữ công; các cấp công đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, trong đó có cán bộ nữ công, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gợi mở, để đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nữ công và đội ngũ cán bộ nữ công, tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp; sâu sát cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, người lao động.


Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao quà cho các đoàn viên, nữ công nhân tiêu biểu (Ảnh: Minh Châu)

Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của Công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp. Tập hợp tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, thủ trưởng đơn vị để bảo đảm thực hiện pháp luật, chính sách đối với lao động nữ; kiến nghị với Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong đó có lao động nữ, tổ chức tốt các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Minh Châu