leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đặng Phước) 

Ngày 2/12, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan được kiểm tra và cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn công tác công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, thực hiện Chương trình số 223-CTr/BCĐTW ngày 01/02/2019, về Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo); theo đề nghị của Ban Nội chính Trung ương Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng.

Thông qua kiểm tra để nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng, kinh tế qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cơ quan chức năng; kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm mà không được giải quyết theo quy định của pháp luật; khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nói chung, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng nói riêng…

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý, kinh tế, chức vụ của các cơ quan chức năng; kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng; các kiến nghị khác có liên quan đến thông tin, phản ánh sai phạm, vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận của các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ của các cơ quan chức năng; kết quả giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế do các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phát hiện, kiến nghị; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ…

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đặng Phước) 

Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2019 và các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được giải quyết xong. Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với các cơ quan của tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ủy ban kiểm tra, Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban tiếp công dân tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Đoàn công tác, ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi chuẩn bị Báo cáo tự kiểm tra đầy đủ, chu đáo, chi tiết theo đúng đề cương của Ban Chỉ đạo. Đồng chí yêu cầu, thành viên Đoàn công tác thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được phân công; kịp thời xử lý những vướng mắc. Đồng chí lưu ý, công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị được kiểm tra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Đoàn công tác; đồng thời yêu cầu cơ quan liên quan của tỉnh triển khai đúng theo Kế hoạch của Đoàn kiểm tra; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy làm đầu mối để triển khai Kế hoạch. Các đơn vị hoàn thiện báo cáo đúng đề cương, nội dung thiết thực, hiệu quả, sát thực tế công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương; giao lãnh đạo các cơ quan được kiểm tra trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan theo kế hoạch của Đoàn; chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ./.

Thảo Ly