Ngày 24/4, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: QT)

Trình bày cáo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Thành Đức, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho biết, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của người đứng đầu cơ quan đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến. Quản lý điều hành của chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng luật định.

Trong năm 2018 vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra rà soát và đã giải quyết được 28 vụ việc, đối thoại 7 cuộc với 24 người khiếu nại trước khi quan hành quyết định giải quyết; ban hành 25 văn bản trả lời tòa án, báo, đài, các cơ quan Trung ương; toàn ngành đã triển khai được 162 cuộc thanh tra. Công tác phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo các cấp đã thường xuyên kiện toàn, từng thành viên xác định được chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, nhất là thực hiện vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sơ kết, tổng kết các kết luận, chương trình có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở từng loại hình có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức chính trị-xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị, quan tâm nhiều đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn; các phong trào thi đua, các cuộc vận động tập trung hướng về cơ sở, dần dần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trực tiếp tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.         

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền” năm 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở… Nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo định kỳ và đột xuất khi có những vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội”; “Quy định và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở và tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và dư luận xã hội quan tâm./.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn