Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, chiều 20/9, phóng viên Báo điện tử ĐCSVN ghi nhận một số ý kiến, những kỳ vọng của các đại biểu đối với nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX,  nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hương: Nhân sự được trẻ hóa, có trình độ cao hơn, hiểu biết xã hội rộng lớn hơn

Là đại biểu của tỉnh Khánh Hòa, lại vừa đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện cho khối doanh nghiệp, vừa là đại biểu Công giáo, tôi có nhiều kỳ vọng gửi tới Đại hội, nhất là công tác nhân sự.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương. (Ảnh:TA)

Trong kỳ Đại hội lần này, các thành viên tham gia Đại hội đều được trẻ hóa, có trình độ cao hơn, hiểu biết xã hội rộng lớn hơn. Trong đó, các Ủy viên Ủy ban đều đại diện rộng rãi khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho các giai tầng xã hội và mở rộng hoạt động cho người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi nghĩ rằng, với nhân sự này chắc chắn sẽ gánh vác và hoàn thành được các nhiệm vụ do Mặt trận và nhân dân giao phó.

Tôi cũng kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận sẽ làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đây cũng là điều mà trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận đã đạt được rất nhiều kết quả, là nơi xúc tác, trung gian, cầu nối, tạo được cơ chế rất tốt cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Tôi cũng mong muốn, Mặt trận tiếp tục là ngôi nhà chung để các tôn giáo tiếp bước truyền thống yêu nước của cha ông, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ: Chú trọng nhân sự cho công tác giám sát, phản biện

Cá nhân tôi thấy rằng nhân sự của MTTQ Việt Nam khóa IX này cơ cấu rất hợp lý phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới. Trong đó, cơ cấu đầy đủ các tầng lớp Nhân dân. Theo đó, những đại biểu đều là những các vị chức sắc, tôn giáo, người Việt Nam tiêu biểu, có uy tín.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ. (Ảnh:TA)

Với lực lượng đội ngũ của nhiệm kỳ mới lần này, bản thân tôi rất kỳ vọng một nhiệm kỳ dân chủ đổi mới, đoàn kết và phát triển giống chủ đề của Đại hội sẽ thúc đẩy phát triển, đưa công tác Mặt trận ngày càng nâng cao chất lượng cũng như các hoạt động của Mặt trận theo đúng 5 chương trình hành động mà nghị quyết đã đặt ra.

Tôi cũng kỳ vọng nhân sự khóa này sẽ đủ tâm, đủ tầm đeo đuổi đến cùng những vấn đề mà Mặt trận đã và đang thực hiện giám sát, phản biện; qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận, bởi trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi thì công tác giám sát, phản biện vẫn còn những khó khăn.

Chẳng hạn với vấn đề giám sát thì hầu hết các tỉnh, thành làm khá tốt. Kiên Giang cũng là một trong những địa phương làm tốt vấn đề này. Tuy nhiên, chỉ giám sát thôi thì chưa đủ, quan trọng là hậu giám sát. Thế nhưng khâu này mình làm còn nhiều hạn chế. Chúng ta vẫn chủ yếu thực hiện hậu giám sát về mặt giấy tờ. Đó là sau khi giám sát, mình công bố kết luận của cuộc giám sát đó, đề xuất kiến nghị đến cơ quan chủ quản của đối tượng giám sát, các cơ quan chủ quản cũng tiếp thu, chỉ đạo vấn đề được giám sát; nhưng cả quá trình tiếp theo chuyển biến ra sao thì mình chưa theo được.

Bà Nguyễn Nam Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh, Bà Rịa - Vũng Tàu: Quan tâm nhiều hơn đến các đề xuất của doanh nghiệp

Trong bức thư ngày 13/10/1945 gửi các “giới công thương Việt Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng".

Bà Nguyễn Nam Phương. (Ảnh: TA)

Trong bức thư này, Người đã xác định vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với đất nước. 74 năm đã trôi qua nhưng tư tưởng của Bác về doanh nghiệp, doanh nhân nêu trong bức thư ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay, Đảng, Nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ta vẫn đang nỗ lực thực hiện lời căn dặn này.

Thực hiện lời căn dặn đó, qua gần 20 năm thành lập, Công ty TNHH MTV Lan Anh luôn tiên phong đi đầu, đã đóng góp xứng đáng việc phát triển kinh tế, chính trị giữ vững quốc phòng, an ninh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hằng năm Công ty ủng hộ trên 3 tỷ đồng cho các quỹ an sinh xã hội. Chúng tôi đã xây dựng 500 căn nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội, hỗ trợ người nghèo,…

Tôi nghĩ rằng, con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu, là mục tiêu của phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất, tinh thần, của mọi tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy, tôi kỳ vọng nhân sự mới của Mặt trận quan tâm nhiều hơn nữa tới các đề xuất của các doanh nghiệp. Đặc biệt, nếu muốn doanh nghiệp phát triển để đóng góp cho xã hội, cần phải tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Tôi cũng mong muốn, MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan báo chí luôn đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi. Đặc biệt, các cơ quan báo chí trong quá trình thông tin phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp. Hoạt động báo chí tránh xu hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ… Mặt trận cùng các cơ quan chức năng có tiếng nói để hoạt động báo chí luôn phải đáp ứng yêu cầu "thượng tôn pháp luật", tôn trọng sự thật, tôn trọng cộng đồng.../.

Trung Anh