leftcenterrightdel
Trong tuần thi thứ nhất, đã có 41.488 người tham gia thi - Ảnh chụp màn hình

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng trên mạng VCNET bắt đầu từ ngày 23/3. Trong tuần thi thứ nhất, đã có 41.488 người tham gia thi với 136.271 lượt dự thi, 14.835 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Người tham gia thi chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị; giáo viên, học sinh, sinh viên các trường học; độ tuổi từ 25-55  chiếm trên 60%.

Trong tuần thi thứ nhất, 10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ Nhất: Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Tĩnh; Lâm Đồng; Quảng Ninh;; Bình Thuận; Lào Cai; Đồng Tháp; Bình Dương; Nghệ An

* Để Cuộc thi tạo sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và ngành Tuyên giáo nói riêng, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tổ chức, triển khai phổ biến đầy đủ mục đích, ý nghĩa, kế hoạch tổ chức và thể lệ của Cuộc thi để cán bộ, hội viên nông dân trong cơ quan, đơn vị và địa phương nắm rõ; tạo điều kiện để cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi; coi đây là một trong những việc làm thiết thực của cán bộ và hội viên nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính tị các cấp vững mạnh.

Các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Hội, Trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành Hội đăng tải các bài viết tuyên truyền về 90 năm Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng; đăng tải toàn văn thể lệ Cuộc thi và tạo đường link liên kết với Cuộc thi trên mạng VCNET, đăng tải các thông tin, kết quả về Cuộc thi.

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có các hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia và đạt của của Cuộc thi.

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan báo chí của tỉnh phổ biến, tuyên truyền, triển khai rộng rãi Cuộc thi để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia.

Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi; kịp thời đưa tin, bài, phản ánh tình hình triển khai Cuộc thi; cập nhật câu hỏi thi và thông tin kết quả Cuộc thi hàng tuần; thông tin Lễ tổng kết Cuộc thi…

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, quán triệt các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia và hưởng ứng Cuộc thi.

Đồng thời tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi bằng nhiều hình thức, nhất là trên công thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương về nội dung, thể lệ, câu hỏi thi, kết quả Cuộc thi hàng tuần… để các tập thể, cá nhân biết, hướng ứng tham gia Cuộc thi; liên kết đường link Cuộc thi trên cổng giao tiếp điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số lượng người tham gia, cá nhân đoạt giải.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về 90 năm Ngày truyền thống Tuyên giáo của tỉnh; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về thể lệ Cuộc thi; cập nhật câu hỏi thi và thông tin kết quả Cuộc thi hàng tuần…

leftcenterrightdel
Cuộc thi tìm hiểu hương tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng - Ảnh: PC

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị ban cán sự đảng, đảng đoàn; các ban đảng tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về việc tổ chức triển khai Cuộc thi; đăng tải đầy đủ thể lệ cuộc thi trên các web, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiên cứu thể lệ, đăng ký và đăng nhập tài khoản VCNET để tham gia dự thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng.

Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tích cực giới thiệu quảng bá Cuộc thi; cổ vũ, động viên, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ, phóng viên, công tác viên và đội ngũ những người làm báo đăng ký và đăng nhập tài khoản VCNET để dự thi, cùng với đó cổ vũ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham gia Cuộc thi.

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia tìm hiểu Cuộc thi.

Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 90 Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng; giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi nhằm thu hút sự đông đảo tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tuyên truyền, vận động, cán bộ, phóng viên, biên tập viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Bấm vào đây để tham gia thi:https://vcnet.vn/

 

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, tuyên truyền miệng; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các trang tin, cổng thông tin điện tử thuộc quản lý của tỉnh, gắn banner và đường dẫn tới cuộc thi trên mạng xã hội VCNET; Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cuộc thi và các hoạt động tuyên giáo của tỉnh, bố trí đường dẫn tới cuộc thi trên mạng xã hội VCNET; Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có văn bản đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở triển khai đến toàn thể đảng viên, tìm hiểu tham gia.

Ngoài giải thưởng theo Thể lệ Cuộc thi của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước sẽ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi./.

Phạm Cường