Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh
báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7, Khóa XII - Ảnh: Kiên Định

Ngày 16/5, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc…tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo 3 Đề án quan trọng được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị, bao gồm:  Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Đề án.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị cấp ủy các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kết quả của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) để nhanh chóng phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Phạm Cường