Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, kiểm tra và phúc tra 28 lượt tổ chức đảng, trong đó Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Lữ đoàn kiểm tra và phúc tra 08 lượt tổ chức đảng trực thuộc; kiểm tra 463 lượt đảng viên theo Khoản 2. Điều 30, Điều lệ Đảng, đạt 100% so với kế hoạch.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị

Ngoài ra, Đảng ủy, UBKT Lữ đoàn còn thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 273 lượt đảng viên, đạt 100% so với kế hoạch; thực hiện giám sát 05 tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và 10 lượt đảng viên là cấp uỷ viên. Nội dung giám sát tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các quyết định, hướng dẫn, quy định, quy chế, kết luận trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ hàng năm của cấp trên và cấp mình; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao; giám sát thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; giám sát việc thi hành kỷ luật trong đảng…

 Cấp uỷ các cấp đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đúng nguyên tắc, phương châm, phương hướng; kết quả kiểm tra, giám sát luôn đạt và vượt so với tiêu chí. Việc xem xét, giải quyết các vụ vi phạm kỷ luật, các đơn thư tố cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng nguyên tắc, quyền hạn, bảo đảm công minh, chính xác./.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn