leftcenterrightdel
 Với chủ đề "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo- phát triển", Đại hội  Đảng bộ Sư đoàn xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, Đại tá Phạm Tuấn Tràng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 367 đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 367 khóa XIII.

Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ: Nhiệm kỳ qua toàn Đảng bộ đã quán triệt chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra. Đặc biệt, lãnh đạo chặt chẽ việc thực hiện NQTW4 (Khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; triển khai thực hiện, cụ thể hóa chặt chẽ các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu.

Về trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời bảo đảm thực chất hơn. Chất lượng huấn luyện chiến đấu ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, quân số huấn luyện đạt 99,3%; kết quả kiểm tra hằng năm có 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá giỏi, trong đó có trên 50% giỏi; cán bộ chủ trì có 100% khá, giỏi, tham gia hội thi, hội thao do Quân chủng đều đạt giỏi và có giải.

leftcenterrightdel
 Đại tá Phạm Tuấn Tràng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 367 đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 367 khóa XIII

Cùng với đó, trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Sư đoàn được củng cố vững chắc, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ngày càng đi vào nền nếp thống nhất.

Dự thảo Báo cáo cũng chỉ rõ, trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện kiên quyết, kịp thời, chặt chẽ. UBKT đảng uỷ các cấp hoạt động có nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phát huy tốt vai trò tham mưu giúp đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt ; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, công tác Hậu cần, Kỹ thuật đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ của Sư đoàn; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững và có phần cải thiện. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của toàn đảng bộ được nâng lên, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo đối với Sư đoàn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu đã tham quan các khu trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ và các sản phẩm tiêu biểu của các đơn vị

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” còn có những khuyết điểm, hạn chế nhất định. Để khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu mà Đảng bộ Sư đoàn đặt ra là: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XIV, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Sư đoàn, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao. Nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện và đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật, hậu cần. Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao: Quản lý, khai thác và sử dụng đảm bảo tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là vũ khí trang bị mới, cải tiến. Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Sư đoàn.

Đảng bộ Sư đoàn đã đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới, trong đó, phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện; kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi trở lên, trên 50% giỏi; phấn đấu 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập đạt giỏi, an toàn tuyệt đối.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng đã thay mặt Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân chủng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả của Đảng bộ Sư đoàn 367 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lâm Quang Đại đã chỉ ra một số yêu cầu mà Đảng bộ Sư đoàn 367 cần tập trung lãnh đạo, thực hiện. Trước hết, phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng , tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Sư đoàn. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn thực chất, vững chắc, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu-quản lý vùng trời, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn đóng quân.

Bên cạnh đó, cần không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật nhất là vũ khí thiết bị kỹ thuật mới, cải tiến. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đồng đều, thực chất, vững chắc trong Sư đoàn và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, chú trọng quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần và tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn và các tổ chức Đảng trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 367 nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X với số phiếu tín nhiệm cao./.

 

Tin, ảnh:V.Lê