Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh: AT

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, sáng 14/4, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khẳng định, trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X vừa qua, công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai với nhiều giải pháp tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức và thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao sôi động đã góp phần giúp thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện; các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi được đẩy mạnh, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương chỉ đạo, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các tổ chức Đoàn cả nước cần tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo hơn nữa để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng phù hợp với từng địa phương và đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Anh Tuấn)

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các nhóm nội dung gồm: "Chương trình hành động của Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022"; "Kế hoạch của Đoàn thanh niên tham gia thực hiện Luật Trẻ em giai đoạn 2018-2022"; "Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022. "Dự thảo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi"; "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương", "Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi" và quyết định những chủ trương, kế hoạch, chương trình lớn của Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong 5 năm tới.

Ngay sau khai mạc, Hội nghị đã chia tổ và tập trung thảo luận một số nội dung như: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp; tăng cường hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của thiếu nhi; nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng...

Hội nghị diễn ra từ ngày 14 - 15/4/2018./.

Anh Tuấn