leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP và UBND TP.  (Ảnh: TA)

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội căn cứ vào Quyết định số 2294-QĐNS/TW ngày 11/8/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và chức vụ trong Đảng, tạm đình chỉnh công tác đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Để đảm đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội trong thời gian đồng chí Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác; trên cơ sở xem xét và thống nhất, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phục trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND TP và UBND TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND TP, Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội. 

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng phân công đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội./.

Trung Anh