Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Trong suốt 90 năm qua, cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân tỉnh Nam Định luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức xây dựng, bảo vệ quê hương.
leftcenterrightdel
  Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Chung phát biểu khai mạc hội thảo

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung làm nổi bật quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình xây dựng phát triển trong 90 năm qua và con đường đi lên trong thời gian tới, từ đó bồi đắp thêm niềm tin, tự hào về Đảng quang vinh, làm cho mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, cán bộ phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, củng cố thêm niềm tự hào, tin yêu của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Nam Định giàu mạnh, văn minh.

Phát biểu đề dẫn, TS Hoàng Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh cho biết, với 32 tham luận, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa lịch sử vẻ vang của Đảng; về vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong suốt 90 năm qua; tổng kết những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới dự lãnh đạo của Đảng, nêu bật những truyền thống quý báu, bài học kinh nghiệm suốt chặng đường cách mạng 90 năm của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

Hội thảo cũng nhằm tổng kết thực tiễn những kết quả, bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kinh nghiệm triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân Nam Định.

Nhắc lại những dấu mốc quan trọng, Thạc sỹ Nguyễn Kim Chiến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định cho rằng, trong quá trình vận động đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nam Định không những đóng góp bằng sự hưởng ứng, ủng hộ về tinh thần, vật chất, kinh nghiệm thực tiễn trong đấu tranh và con người cụ thể mà còn có đóng góp quan trọng về đổi mới nhận thức lý luận, chỉ ra thời điểm chín muồi và sự cần thiết thành lập Đảng. Chính tinh thần đổi mới nhận thức lý luận, dám nhìn thẳng vào sự thật, căn cứ vào điều kiện thực tế để đề ra đường lối, giải pháp đúng đắn cho cách mạng, sau này đã được đồng chí Trường Chinh - Tổng bí thư của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định vận dụng sáng tạo trong nhiều hoàn cảnh của cách mạng đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, đưa cách mạng Việt Nam sang một bước ngoặt phát triển mới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo khoa học “Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở tỉnh Nam Định hiện nay”

PGS.TS Trần Thị Thu Hương, nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ, thời Pháp thuộc, Nam Định thành trung tâm công nghiệp lớn của Đồng bằng Bắc Bộ đặc biệt là ngành dệt. Vì vậy, Nam Định là một trong những nơi tập trung rất sớm giai cấp công nhân Việt Nam, nơi liên tục diễn ra các phong trào yêu nước đấu tranh chống Pháp trước khi có Đảng.

Không chỉ có truyền thống văn hiến, Nam Định còn mang đậm truyền thống yêu nước và cách mạng, kiên cường bất khuất trong đấu tranh, có tinh thần tự lực tự cường, ý thức cộng đồng sâu sắc, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông. Nơi đây đã cung cấp, tôi luyện nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng qua các thời kỳ.

Cũng theo PGS.TS Trần Thị Thu Hương, nếu như tháng 3/1931, Nam Định chỉ có 150 đảng viên thuộc 16 nhà máy, trường học, đường phố, 30 thôn, xã của 6 huyện thì đến năm 2019, có 110.564 đảng viên thuộc 942 tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, khi bước vào công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế, Đảng bộ tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 84,9%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 87,85%; Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công 21 kỳ đại hội, đó là những mốc son đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng thời kỳ cách mạng. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của quê hương, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Đây chính là cơ sở để Đảng bộ, nhân dân Nam Định vững tin hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có mức thu nhập đầu người cao hơn bình quân chung của cả nước./.

Minh Châu